Transitioning towards resilient multimodal corridors using digital twinning

Projectleider

Dr. Ir. M.R.K. Mes

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

De prestaties en betrouwbaarheid van multimodale corridors staan onder druk door klimaatverandering en diverse verstoringen. Verstorende gebeurtenissen (bijv. droogte, overstromingen en uitval/uitval van infrastructuur) brengen kwetsbaarheden van corridors aan het licht en hebben negatieve gevolgen voor hun prestaties, belanghebbenden en het milieu. Het ecologisch systeem en de fysieke infrastructuur zijn kostbaar om te veranderen en duren lang (vanwege consultatie- en inspraakprocedures). Het logistieke systeem kan echter opnieuw worden ontworpen om veerkrachtige en klimaat adaptieve corridors te creëren.

Universiteit Twente in samenwerking met Windesheim  University of Applied Sciences en Deltares zal samen met industriepartners langs de Twente Corridor modellen en strategieën ontwikkelen voor veerkrachtige multimodale corridors in geval van disrupties zoals laag water.

In dit project bouwt het onderzoeksconsortium voort op bestaande mogelijkheden om multimodale corridors te monitoren door functionaliteit en werkpraktijken te bieden om de transitie naar veerkrachtige en klimaat adaptieve synchromodale corridors te ondersteunen. De ontwikkeling van een dergelijk platform vergt collectieve inspanningen om gegevens te delen (bijv. geohydrologisch, IoT, weer, planning, logistiek) en interorganisatorische processen om de risico’s van omgekeerde modal shift te verminderen en de negatieve opslingereffecten ervan te verminderen.

De doelstellingen van dit driejarige project zijn:

  • een resilience toolbox ontwikkelen gericht op de transformatie van bestaande corridors,
  • ontwerp en ontwikkeling van een digital twin voor veerkrachtige multimodale corridors.

 

Facts & Figures


Startdatum: 18 sep 2023
Einddatum: 31 dec 2026