Welkom bij de Massive Open online Course (MOOC) “Sociale innovatie en vernieuwing binnen logistiek en transport”. In deze online leeromgeving worden twee modules behandeld:
1. Wat is sociale innovatie en waarom is het belangrijk voor de logistieke sector?
2. Wat is innovatie-adoptie en hoe past u dit toe?

Deze website bestaat uit vier pagina’s:

  1. Deze hoofdpagina
  2. Module 1
  3. Module 2
  4. Verder lezen

Per module test u uw voorkennis, bekijkt u een video college en beantwoordt u een aantal vragen. De pagina Verder lezen biedt extra informatie.

Deze cursus is ontwikkeld om managers te ondersteunen bij innovatieprocessen binnen logistiek en transport. Innovatie betekent het invoeren van (bestaande) vernieuwingen en verbeteringen. Het gaat niet per se om ‘uitvinden’. Deze cursus gaat in op de sociale en organisatorische kant van vernieuwen en verbeteren. Dat noemen we sociale innovatie. Daarbij bekijken we hoe medewerkers kunnen worden betrokken bij innovatie en onder welke omstandigheden zij innovatie accepteren en gaan gebruiken. Dat laatste noemen we innovatie-adoptie.

In deze cursus leert u wat sociale innovatie en innovatie-adoptie is. Uiteindelijk gaat het om de innovatie zelf, een nieuw product, dienst, werkmethode of toegepaste technologie. Hierover gaat deze cursus niet. Wel is het belangrijk dat u een idee heeft van een gewenste innovatie of dat u met een concrete innovatie bezig bent. Aan het eind van de cursus maakt u een kort projectplan van het implementeren van die innovatie. In dat projectplan gaat u de geleerde inzichten over sociale innovatie en innovatie-adoptie toepassen. De opbrengst van de cursus is meer inzichten over het nut van sociale innovatie en innovatie-adoptie bij het implementeren van innovatie.

Deze MOOC is mede mogelijk gemaakt door TNO, NWO  en TKI Dinalog.
Dit is een beta versie die is bedoeld als proef.