Innoveren doen we samen

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen.

MIT-Innovatiemakelaars

Een mkb-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het inhuren van innovatieadviesdiensten. Hierbij kan het gaan om 1) innovatie van producten, processen of diensten, 2) het verlenen van technologische bijstand, en 3) diensten voor het overdragen van technologie.

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog. Aanvragen voor MIT-Innovatiemakelaars worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 • Data: continu geopend tot 31 mei 2019.
 • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
 • Maximale subsidie per project: de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.
 • Looptijd: maximaal 12 maanden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

 • Data: gesloten.
 • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
 • Maximale subsidie per project:
  • Kennisvoucher: de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 3.750 per mkb-ondernemer.
  • Haalbaarheidsproject: de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 25.000 per mkb-ondernemer.
  • R&D-samenwerkingsproject: de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per mkb-ondernemer.
 • Looptijd:
  • Kennisvoucher: 4 maanden na de start van het project.
  • Haalbaarheidsproject: 12 maanden na de start van het project.
  • R&D-samenwerkingsproject: 24 maanden na de start van het project.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

TKI PPS toeslagcall 2018

Deze call is voor aanvragen voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. In de call is ruimte voor financiering van samenwerkingsprojecten in specifieke onderwerpen binnen de roadmaps.

 • Data: gesloten.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s)
 • Maximale subsidie per project: € 300.000 voor industrieel onderzoek en € 200.000 voor experimentele ontwikkeling.
 • Looptijd: maximaal 2 jaar.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.

 • Data: dinsdag 18 december 2018 is de deadline voor aanvragen.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 10.000.000.
 • Looptijd: afhankelijk van projectomvang.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Duurzame Living Labs.  Maatschappelijk verantwoord innoveren in praktijksituaties. Fase 2: Lighthouse projecten

In deze call kunnen middelen worden aangevraagd om living labs verder te ontwikkelen en onderzoek in deze living labs op te zetten en uit te voeren met een stevig interdisciplinair samengesteld consortium.

 • Data: dinsdag 19 februari 2018 is de deadline voor aanvragen.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 2.000.000.
 • Looptijd: maximaal 5 jaar.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Crossover call

In deze call kunnen subsidies worden aangevraagd voor onderzoeksprojecten met stevige interdisciplinaire consortia die gericht zijn op maatschappelijke uitdagingen en waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren verbinden.

 • Data:  donderdag 15 november 2018 is de deadline voor Expressions of Interest (EoI) en dinsdag 21 mei 2019 voor aanvragen.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s)
 • Maximale subsidie per project: € 10.000.000.
 • Looptijd: afhankelijk van de projectomvang.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!