Innoveren doen we samen

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen.

Human Capital Topsector Logistiek

In de Topsector Logistiek staat Human Capital aan de lat om ervoor te zorgen dat er voor de maatschappelijke uitdagingen en transities voldoende goed opgeleide mensen met de juiste skills beschikbaar zijn. Dit betreft zowel studenten alsook werkenden met een logistieke functie. Voor het realiseren van een brede toepassing van (nieuwe) kennis en innovatie met een groter bereik aan bedrijven is een voucherregeling ontwikkeld. De onderwijsvoucher richt zich op het ontwikkelen van onderwijsmiddelen. De implementatievoucher richt zich op het ontwikkelen van implementatietools en instrumenten.

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 24 februari 2021 bij TKI Dinalog. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Onderwijsvoucher:

 • Aanvrager: Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Niet-bekostigd onderwijs inclusief opleidingen van beroeps- en brancheorganisaties.
 • Maximaal bedrag per voucher: De voucherregeling voorziet per aanvraag in een financiering van €10.000 (ex. BTW).

Implementatievoucher:

Voor de implementatievoucher is momenteel voor dit jaar alleen nog budget beschikbaar voor het toepassingsgebied Steden!

 • Aanvrager: onderwijsinstelling of beroeps- en brancheorganisatie met een logistieke opleiding, adviseur van logistiek MKB, regionale ontwikkelingsmaatschappij of samenwerkingsverband gericht op logistiek.
 • Maximaal bedrag per voucher: De voucherregeling voorziet per aanvraag in een financiering van € 25.000 (ex. BTW).

Voor meer informatie en aanvraagformulieren, lees hier meer.

MIT-Innovatiemakelaars

Een mkb-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het inhuren van innovatieadviesdiensten. Hierbij kan het gaan om 1) innovatie van producten, processen of diensten, 2) het verlenen van technologische bijstand, en 3) diensten voor het overdragen van technologie.

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog. Aanvragen voor MIT-Innovatiemakelaars worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 • Data: maandag 29 juni 2020 is de deadline voor de uitvoering van projecten.
 • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
 • Maximale subsidie per project: de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.
 • Looptijd: maximaal 12 maanden.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

 • Data: open vanaf dinsdag 7 april 2020 voor het aanvragen van kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten en vanaf donderdag 11 juni 2020 voor R&D samenwerkingsprojecten. Deadline voor aanvragen is donderdag 10 september 2020. Zorg voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten dat u de subsidie op tijd aanvraagt. RVO handelt aanvragen namelijk af op volgorde van binnenkomst. 
 • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
 • Maximale subsidie per project:
  • Kennisvoucher: de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 3.750 per mkb-ondernemer.
  • Haalbaarheidsproject: de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer.
  • R&D-samenwerkingsproject: de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per mkb-ondernemer.
 • Looptijd:
  • Kennisvoucher: 4 maanden na de start van het project.
  • Haalbaarheidsproject: 12 maanden na de start van het project.
  • R&D-samenwerkingsproject: 24 maanden na de start van het project.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

TKI PPS toeslagcall 2020 – 3de call (GESLOTEN)

Deze call richt zich op toegepast/industrieel (R&D) onderzoek. In de call is ruimte voor financiering van samenwerkingsprojecten op de toepassing van Artificial Intelligence in dynamische logistieke processen en supply chains en Disruption management en resilience in de logistiek.

 • Data: deadline voor aanvragen is vrijdag 11 december 2020.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: In deze call is er een uitzondering voor het onderwerp ‘Artificial Intelligence’. Voor dit onderwerp is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor Industrieel (R&D) onderzoek: maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 500.000,= (maximale projectomvang € 1.000.000,= voor maximaal 3 jaar).
 • Looptijd: maximaal 3 jaar.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Accelerator 2020

Het doel van deze call is om onderzoekers die al gefinancierd zijn door NWO of TKI Dinalog in eerdere  onderzoeksprogramma’s van de Topsector Logistiek kansen te bieden om aanvullende onderzoeksvragen of initiatieven te adresseren die specifiek en welomschreven zijn en binnen een jaar kunnen worden afgerond. Het doel van deze oproep is om in te spelen op de behoefte aan b.v. aanvullende onderzoeksbehoeften op basis van nieuwe ontwikkelingen en ad-hocvragen en om het gebruik van de kennis die voortkomt uit onderzoek te vergemakkelijken.

Een voorstel kan zich bijvoorbeeld richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld aanvullende kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek.

 • Data: 11 maart 2021
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 100.000
 • Looptijd: 30 juni 2022

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) (GESLOTEN)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.

 • Data: tijdelijk gesloten voor aanvragen.
 • Hoofdaanvrager: onderzoeker(s).
 • Maximale subsidie per project: € 10.000.000.
 • Looptijd: afhankelijk van projectomvang.

Lees meer

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!