In de Topsector Logistiek staat Human Capital aan de lat om ervoor te zorgen dat er voor de maatschappelijke uitdagingen en transities voldoende goed opgeleide mensen met de juiste skills beschikbaar zijn. Dit betreft zowel studenten alsook werkenden met een logistieke functie. Voor het realiseren van een brede toepassing van (nieuwe) kennis en innovatie met een groter bereik aan bedrijven is een voucherregeling ontwikkeld. De onderwijsvoucher richt zich op het ontwikkelen van onderwijsmiddelen. De implementatievoucher richt zich op het ontwikkelen van implementatietools en instrumenten.

Onderwijsvoucher: (DEZE REGELING IS GESLOTEN)

  • Aanvrager: Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO), Wetenschappelijk Onderwijs (WO), Niet-bekostigd onderwijs inclusief opleidingen van beroeps- en brancheorganisaties.
  • Maximaal bedrag per voucher: De voucherregeling voorziet per aanvraag in een financiering van 10.000 euro (ex. BTW). Het onderwijsmiddel wordt minimaal 1 keer in een lesomgeving gevalideerd.
  • Aanvraagformulier: DEZE REGELING IS GESLOTEN


Implementatievoucher: (DEZE REGELING IS GESLOTEN) 

Voor de implementatievoucher is momenteel voor dit jaar alleen nog budget beschikbaar voor het toepassingsgebied Steden!

  • Aanvrager: onderwijsinstelling of beroeps- en brancheorganisatie met een logistieke opleiding, adviseur van logistiek MKB, regionale ontwikkelingsmaatschappij of samenwerkingsverband gericht op logistiek.
  • Maximaal bedrag per voucher: De voucherregeling voorziet per aanvraag in een financiering van 25.000 euro (ex. BTW), waarbij de tool bij minimaal 3 bedrijven wordt gevalideerd.
  • Aanvraagformulier: DEZE REGELING IS GESLOTEN

Looptijd:

Indiening is open vanaf 24 februari 2021 voor het aanvragen van vouchers. Na goedkeuring dient het onderwijsmiddel of de implementatietool binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

In verband met de adaptieve programmering van het Topsector Logistiek Uitvoeringsprogramma wordt het budget gefaseerd per kalenderjaar opengesteld:

  • 100.000 euro per 1 januari 2021 per voucherregeling
  • 100.000 euro per 1 januari 2022 per voucherregeling
  • 50.000 euro per 1 januari 2023 per voucherregeling

Na goedkeuring dient het onderwijsmiddel of de implementatietool binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn. De laatste beschikking is derhalve voorzien voor 30 juni 2023. Na een jaar wordt geëvalueerd of de regeling in de volgende jaren doorgang vindt.

Lees meer over: Voucherregeling onderwijs middelen en de Voucherregeling implementatietools

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!