Wet normering topinkomens

De wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector tegen te gaan. Op grond van deze wet moeten instellingen met een publieke taak inkomens en ontslagvergoedeingen van topfunctionarissen openbaar maken. Hieronder vindt u de controleverklaringen van het accountantskantoor.

Verklaring 2017
Verklaring 2018
Verklaring 2019
Verklaring 2020

Overige downloads:
Jaarrapportage TKI Logistiek 2019