TKI Dinalog heeft samen met de Rijks Universiteit Groningen een kant-en-klare lesbrief met een introductie van de logistiek voor leerlingen in groep 8 ontwikkeld. De lesbrief bestaat uit een set van modules met activiteiten, een docentenhandleiding en een werkboek voor de leerlingen, waarbij aangevuld met online content, en opdrachten.

Wat is de Logistieke Experience?
Het is een korte krachtige introductie over meerdere aspecten en logistieke innovaties in de logistiek. Deze experience introduceert de doelgroep op een leuke en simpele manier met kennis over opslag in magazijnen en distributie, de planning van het transport, schakels in de supply chain,samenwerking, etc. Bekijk hier het onderzoeksproject Lesbrieven Logistiek.

Het vakgebied is heel breed en heeft raakvlakken met bijna alle andere sectoren. Het is innovatief en biedt veel mensen een interessante carrière op alle niveaus. Vanuit de Human Capital agenda van de topsectoren zien wij de kans en mogelijkheden om kennis op een sprekende wijze aan te bieden aan de doelgroep van groep 8 van de basisschool.

Wie ontwikkelt de logistieke Experience?
De RUG wil met alle disciplines uit de vakgroep Operations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde deze lesbrief ontwikkelen. Het beoogde format van de lesbrief is een compleet lessenpakket met uitgewerkt lesmateriaal voor 4-6 lessen, puzzel en doe-activiteiten (zowel online als offline) voor de leerlingen van groep acht.

Waarom dit initiatief ?
De wereld van de logistiek is overal aanwezig maar voor weinig mensen echt zichtbaar. De opkomst van het internet en het gemak waarmee je via dit medium diensten en spullen kunt kopen en verkopen, heeft een enorm groei aan de sector transport en logistiek gegeven. Denk alleen maar aan de verschillende webwinkels en pakketdiensten die daarvoor thuisbezorgen. Ook in het goederentransport zien we vele nieuwe ontwikkelingen waarbij hoogwaardige innovatieve en technologische oplossingen ontstaan. Via deze lesbrief kunnen we alle leerlingen directer in aanraking laten komen met transport en logistiek. Door meerdere facetten uit deze boeiende wereld te laten zien, worden ze mogelijk enthousiast om later in deze sector werkzaam te willen worden. Dit initiatief helpt gedeeltelijk bij de oriëntatie van de beroepskeuze. De lesbrief is een introductieserie van meerdere lesuren. Per les kan één onderwerp behandeld worden. Bij de uitwerking van de onderwerpen houden we rekening met de landelijke vastgestelde kerndoelen techniek voor het basisonderwijs.

Klik hier voor lesmateriaal voor leerling en docent.