Gaming overzicht

Op deze pagina wordt er gewerkt aan een overzicht van beschikbare logistieke spellen. Heeft u nog tips over logistieke spellen? Neem gerust contact met ons op!

    • Supply Chain Game

     De supply chain game is een “bordspel” voor (in principe) één speler die als opdracht heeft om de supply chain logistiek zo goed mogelijk aan te sturen. Zij moet daarbij beslissen hoeveel materialen in te kopen, welke producten uit die materialen te assembleren, en waar deze producten naartoe gestuurd moeten worden.

     Van dit bordspel is een electronische versie gemaakt. In de electronische versie worden automatisch gedetecteerd hoeveel voorraad op iedere locatie ligt. Op basis daarvan worden de punten bijgehouden. Maar op basis van die informatie kan de speler ook advies krijgen, op basis van artificial intelligence (Deep Reinforcement Learning), wat de beste beslissingen zijn om te nemen. Het geheel is dus een illustratie van hoe AI in de supply chain logistieke praktijk kan worden toegepast.

    • Teasergame Cool Connection

     The Cool Connection is een wereldwijd gespeelde serious game die je meeneemt in alle dilemma’s die supply chain finance kent. In deze teaser game ervaar je de kracht van een goed doordachte samenwerking en strategie, ondersteund door tactische skills en kennis. Creer de juiste mindset door de Cool Connection teaser game te spelen.

     – Voor wie: Logistieke marktpartijen, Supply Chain Finance specialisten, onderwijs, overheid.
     – Aantal spelers: Vanaf 1 persoon.

     Meer informatie? Neem contact op met Jochum Reuter van Inchainge: j.reuter@inchainge.com

     Synchromania

     Aan de hand van het spel Synchromania kunt u zelf ervaren wat de voor- en nadelen zijn van synchromodaal transport door in de huid te kruipen van een transportplanner van een multimodale operator. Als planner is je doel om klantorders zo goed mogelijk te verwerken, waarbij wordt gelet op kosten, duurzaamheid en klanttevredenheid. Het spel is ontwikkeld door TNO in samenwerking met van ECT en Danser en wordt ingezet in workshops met logistieke partijen en als lesmiddel in het onderwijs.

     – Voor wie: Logistieke marktpartijen, onderwijs, overheid.
     – Aantal spelers: 6 tot 16 spelers.

     Meer informatie? Neem contact op met Meike Hopman van TNO: meike.hopman@tno.nl

     Trucks & Barges

    • Trucks & Barges is online beschikbare serious game die (toekomstige) logistiek planners beter inzicht geeft in intermodale planningsvraagstukken, de voordelen en uitdagingen en vooruit plannen en de wijze waarop beslissingen worden genomen. Doordat de game op verschillende niveaus gespeeld kan worden, kan het ingezet worden in de doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs tot en met wo in zowel het initieel als post- experience onderwijs en in bedrijfsopleidingen. De game heeft een game management systeem waar een game master een bepaalde game room met scenario’s voor zijn eigen groep deelnemers kan creeren. De game bevat tevens een algoritme creator om eigen scenario’s toe te voegen.- Voor wie: (toekomstige) logistieke planners en medewerkers, studenten transport en logistiek.
    • City Logistics Game

     Het in gebruik laten nemen van een stadshub kent in de praktijk met name de uitdaging om alle stakeholders aan boord te krijgen. Verschillende belanghebbenden hebben verschillende interesses en houden niet altijd toezicht op de impact van hun individuele acties op het totale beeld van de distributies in de stad. Dit stadslogistieke spel is ontworpen om deze moeilijkheden aan te tonen. Het is bedoeld als een instrument om inzicht te krijgen in de doelstellingen en het gedrag van de verschillende belanghebbenden in stadslogistiek. Het is ook ontworpen om het belang van de communicatie tussen de belanghebbenden te ervaren, besluitvormingsproblemen in transportactiviteiten te ervaren en te leren hoe er ingegrepen kan worden wanneer dingen verkeerd gaan.

     – Voor wie: Gemeentes, logistiek dienstverleners, stedelijke distributie centra, verladers, studenten transport en logistiek.
     – Aantal spelers: 6 spelers.

     Meer informatie? Neem contact op met Luuk Veelenturf van de TU Eindhoven: info@citylogisticsgame.com

     Service Supply Chain Game

     De Service Supply Chain Game is een serious game gericht op samenwerking en innovatie in service logistieke ketens. De Service Supply Chain Game is serious game in de vorm van een bordspel. Spelers beheren de logistieke keten en moeten assets op tijd voorzien van spare parts. Op deze manier laat het spel spelers zowel het belang van samenwerking in service logistieke ketens ervaren als kennismaken met innovatieve technieken om de keten te optimaliseren. De Service Supply Chain Game is bedoeld voor supply chain professionals, studenten en docenten. De Service Supply Chain Game is ontwikkeld met ondersteuning van Topsector Logistiek.

     – Voor wie: iedereen die een rol speelt in de service logistieke keten, kennisinstellingen en stakeholders.
     – Aantal spelers: 4 tot 8 spelers per tafel.

     Meer informatie? Neem contact op met Maarten Driessen van Gordian: m.driessen@gordian.nl

     Warehouse Game

     Aan de hand van een case moeten de deelnemers komen tot een inrichtingsvoorstel voor een warehouse.  Waar plaats je, in een warehouse de goederen en waarom?  Wat is de beste (goedkoopste) oplossing voor het gegeven probleem? Laat je uitdagen en kom tot inzicht in deze nieuwe serious game.

     – Voor wie: Medewerkers van logistieke dienstverleners, maar niet direct in de logistieke operatie, HBO en MBO studenten en docenten, belangstellenden voor logistieke vraagstukken.
     – Aantal spelers: 2 tot 30 spelers.

     Meer informatie? Neem contact op met Maarten van Rijn van de NHTV: Rijn.m@nhtv.nl

     Blokko Game (Light)

     8 fabrieken spelen gedurende een dagdeel de ‘game’ waarbij zij strijden om het beste bedrijfsresultaat (ROI). Tijdens het gaming event zal de basis opzet worden gedemonstreerd en deelnemers kunnen ervaren hoe de game ‘front office’ en ‘back office’ is ingericht. Tevens worden ze uitgedaagd een basisaanpak voor de game te maken.

     – Voor wie: Medewerkers in (productie) logistieke omgevingen (op alle niveaus), eerstejaars studenten HBO, Docenten MBO, belangstellenden voor logistieke vraagstukken. NB: Spel is in verdere ontwikkeling voor MBO – BOL 4 op verzoek van enkele MBO opleidingen.
     – Aantal spelers: 8 tot 25 spelers.

     Meer informatie? Neem contact op met Maarten van Rijn van de NHTV: Rijn.m@nhtv.nl

     Port Constructor

     Welke functionaliteiten moeten er ontwikkeld worden in de haven en hoe vind je de juiste balans tussen de verschillende functies? Ervaar met eigen ogen de impact van je gekozen functionaliteiten en ga voor maximale winst, optimale duurzaamheid en een gezonde community.

     – Voor wie: iedereen die met logistieke (haven)vraagstukken te maken heeft.
     – Aantal spelers: Zowel individueel (onbegeleid) als in groepen (begeleid) te spelen.

     Meer informatie? Neem contact op met Bastiaan Odijk van Inthere: b.odijk@inthere.nl

     MasterShipper

     Speel het digitale spel MasterShipper en ervaar synchromodaal transport vanuit het perspectief van een verlader. Door de impact van keuzes onder verschillende omstandigheden te ervaren worden spelers bewust van de voor- en nadelen als gevolg van het geven van meer vrijheid aan de logistiek dienstverlener. MasterShipper wordt ingezet in discussies tussen logistiek dienstverleners en verladers om te onderzoeken hoe synchromodaal transport en het gebruik van multimodale netwerken het best kan worden toegepast om tegemoet te komen aan de behoeften van verladers en welke acties nodig zijn om dit in de praktijk te realiseren.

     – Voor wie: Logistiek marktpartijen en onderwijs.
     – Aantal spelers: Maximaal 10 teams van 2 spelers.

     Meer informatie? Neem contact op met Meike Hopman van TNO: meike.hopman@tno.nl

     Solve It!

     Ervaar mogelijke voor- en nadelen van een meer centrale versus een meer decentrale en zelf-organiserende logistieke structuur. Het bordspel Solve it! laat de impact van keuzes zien door het creëren, evalueren en vergelijken van twee verschillende organisatie structuren.Bordspel over zelf-organiserende logistiek.

     – Voor wie: Logistieke marktpartijen en overheid.
     – Aantal spelers: 8 tot 12 spelers (4 teams)

     Meer informatie? Neem contact op met Meike Hopman van TNO: meike.hopman@tno.nl

     In Vloeiende Vaart

     De hoeveelheid goederentransport in Nederland blijft groeien. Dit vereist onder andere efficiënt gebruik van de waterwegen en dus ook een efficiënt gebruik van de sluizen op deze routes. Bij het huidige toerbeurtprincipe (volgorde waarin schepen de sluis in gaan) wordt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ gehanteerd. Voor schippers en logistieke partijen veroorzaakt dit onbetrouwbaarheid in de logistieke keten. In het spel In Vloeiende Vaart krijgen spelers inzicht in de voor- en nadelen van het huidige toerbeurtprincipe bij sluizen.

     – Voor wie: Logistieke marktpartijen en overheid.
     – Aantal spelers: 5 teams van 1 of 2 spelers.

     Meer informatie? Neem contact op met Meike Hopman van TNO: meike.hopman@tno.nl

     Alloy

     Meer informatie? Neem contact op met Meike Hopman van TNO: meike.hopman@tno.nl

     Innoveren kun je leren

     ‘Innoveren kun je leren’ is een rollenspel waarin deelnemers ervaren wat van je wordt gevraagd als je in jouw transport of logistiek bedrijf meedoet aan vernieuwing. In het bordspel staat de casus centraal dat het bedrijf een ‘opleidingscoach’ wil invoeren als innovatie. Deze opleidingscoach helpt het bedrijf met mensgericht leidinggeven waardoor medewerkers makkelijker betrokken worden bij vernieuwing en verandering. In het spel komen verschillende ‘knelpunten’ aan de orde. Om die op te lossen is samenwerking nodig, waarbij je oog krijgt voor wat speelt in andere afdelingen.

     – Voor wie: Middenkader en medewerkers binnen een bedrijf
     – Aantal spelers: 3 tot 6 spelers

     Meer informatie? Neem contact op met Peter Oeij van TNO: peter.oeij@tno.nl

     You’ve got freight

     Spelers van You’ve Got Freight duiken in de rol van een expediteur die containers van de haven naar het achterland transporteert. De spelers krijgen een persoonlijke ervaring met de uitdagingen die multimodaliteit en synchromodaliteit met zich meebrengen. De grootste uitdaging hierin is het vinden van de juiste balans: strijden voor individuele winst versus zoeken naar gezamenlijke baten. De spelers worden daarmee bewust van de essentie van samenwerking, die nodig is om synchromodaliteit tot een succes te brengen.
     De game wordt in het onderwijs gebruikt in lesprogramma’s en voor onderzoek. In de publieke sector voor brainstormsessies omtrent beleid en het creëren van bewustzijn over het onderwerp. In de transportsector voor teambuilding en innovatiesessies voor synchromodaliteit. Sinds begin 2021 is deze game ook in een digitale versie beschikbaar.

     – Voor wie:
     – Aantal spelers:

     Meer informatie? Neem contact op met Amber van Oel van You’ve Got Freight: info@youvegotfreight.nl

    • Rondje Logistiek

    • Jongeren gebruiken het meest hun mobiele telefoon om informatie te vergaren. 21CC ontwikkelde de app ‘Rondje Logistiek’ in opdracht van Topsector Logistiek met als doel:
     1. Leerlingen en studenten enthousiast te maken voor de logistiek als toekomstig werkveld.
     2. De instroom naar logistieke opleidingen te vergroten.
     3. Bedrijven te ondersteunen in het vinden, enthousiasmeren en opleiden van nieuwe werknemers.
     4. Gemeenten en regio’s te ondersteunen in projecten t.a.v. arbeidsmarktparticipatie.
     De huidige app is in samenwerking met KennisDC Logistiek en Port of Moerdijk ontwikkeld en bestaat uit diverse spellen, filmpjes, mini-modules en een competitie-element, is oneindig uit te breiden, verder te ontwikkelen en dupliceerbaar naar verschillende (logistieke) omgevingen.- Voor wie:
     – Aantal spelers:https://youtu.be/RrkT_ZV3wnw
    • Meer informatie? Neem contact op met Marloeke Werst van 21CC Education: marloeke.werst@21cceducation.com

     The Blue Connection

     De fietsenfabrikant Storm Wind Bike is in zwaar weer terecht gekomen. De e-bike leverancier maakt verlies en staat onder zware druk van de stakeholders om te transformeren naar een circulair business model. Maar hoe? Welke beslissingen kunnen genomen worden door de vier verschillende managers van dit bedrijf? Hoe stem je de plannen van inkoop, verkoop, finance en supply chain management goed op elkaar af? Hoe manage de afdelings-overstijgende trade offs ? En welke rol speelt de lange termijn strategie om alle spelers op één lijn te krijgen? The Blue Connection: een business simulatie waarin de transformatie naar een circulair business model centraal staat. Van de makers van The Fresh Connection.

     – Voor wie: Medewerkers van bedrijven en studenten
     – Aantal spelers:

     Meer informatie? Neem contact op met Egge Haak van Inchainge: e.haak@inchainge.com