Aan de slag met innovatie in je bedrijf, het kan nu!

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen.

MIT-Innovatiemakelaars (GESLOTEN)

Een MKB-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor het inhuren van een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het leveren van een innovatieadviesdienst. Hierbij kan het gaan om:

 • innovatie van producten, processen of diensten;
 • het verlenen van technologische bijstand;
 • diensten voor het overdragen van technologie.

De aanvrager kan bijv. een MKB-ondernemer uit de logistieke sector zelf zijn, een verladend MKB-bedrijf dat zijn logistieke keten wil vernieuwen, maar ook een MKB-bedrijf dat producten of diensten ten behoeve van de logistieke sector ontwikkelt zoals bijvoorbeeld circulaire verpakkingen, innovatieve planningsystemen en slimme logistieke toepassingen van sensoren. Zie de bijlage MIT Inhoudelijk kader voor verdere inhoudelijke informatie over de onderwerpen die mogelijk zijn binnen deze regeling.

De nieuwe regeling MIT-Innovatiemakelaars staat open tot 31 augustus 2024 zolang er financiële middelen beschikbaar zijn.

De MIT innovatiemakelaarsregeling is een regeling specifiek voor het MKB (bekijk hier of u onder de definitie valt van MKB en dus mogelijk in aanmerking komt voor subsidie.

Wat kan je aanvragen?

Maximale subsidie per project:
 de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten (berekend op begroot aantal uren x tarief) en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.

 Hoe moet je een aanvraag indienen?

 • Met de subsidiebijdrage kiest u als MKB-bedrijf zelf een innovatiemakelaar uit die voor u de innovatiemakelaarsdienst gaat uitvoeren;
 • Vervolgens dient u aan de hand van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (onderaan deze pagina) de aanvraag in bij Dinalog op tenders@dinalog.nl.

Beoordeling en honorering

 • Dinalog worden de aanvragen behandeld in volgorde van binnenkomst en beoordeeld o.b.v.:
  • de inhoudelijke matching op 1 of meerdere thema’s uit het MIT MKB plan van de Topsector Logistiek;
  • de bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen;
  • het bevorderen van innovaties en van de adaptatie van nieuwe technologieën om de economische slagkracht en het verdienvermogen van Nederlandse logistiek te verbeteren;
  • het streven om de inzet van de MIT middelen zo breed mogelijk te kunnen inzetten over zoveel mogelijk MKB-bedrijven (maximale reach van de beschikbare middelen over onderwerpen, verschillende MKB-ers en innovatiemakelaars).
 • Dinalog streeft er naar om uw aanvraag binnen maximaal 2 weken te beantwoorden;
 • Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u een beschikking / schriftelijke toezegging van de subsidie met een start- en einddatum;

Uitvoering project, afronding en betaling

 • Na de beschikking kunt u starten conform de start- en eindtijd zoals deze in de beschikking is aangegeven (mede op basis van uw aanvraag);
 • De te declareren kosten zijn subsidiabel voor zover deze zijn gemaakt voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan u als MKB-ondernemer. Deze adviesdiensten zijn slechts subsidiabel indien zij tegen marktconforme tarieven door innovatiemakelaars worden uitgevoerd.
 • Zodra de werkzaamheden van de innovatiemakelaar zijn afgerond betaalt u de facturen van de innovatiemakelaar en rapporteert u aan Dinalog o.b.v. een kort inhoudelijk verslag; facturen en betaalbewijzen en een verklaring dat de dienst is geleverd.
 • Zodra Dinalog uw rapportage heeft vastgesteld sturen wij een bevestigingsbrief ter vaststelling en betalen we de subsidie aan u uit.

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog.

Geïnteresseerd?
Vul bijgaand formulier – Formulier voor subsidie-aanvraag MIT innovatiemakelaar
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Inspiratie
Wil je weten welke MKB bedrijven je zijn voorgegaan in deze regeling? Bekijk één van onderstaande artikelen:

Start-up BOXO kan doorgroeien dankzij MIT-Innovatiemakelaar
Ijsexpress digitaliseert met dank aan MIT-Innovatiemakelaar
Transportbedrijf Overbeek BV klaar voor de toekomst dankzij MIT-Innovatiemakelaar