Bijeenkomst: Sociale Innovatie in de Logistiek

Save the date! 6 SEPTEMBER 2018 – 9.30 – 13.00 uur, Leiden, Stadsgehoorzaal

TNO organiseert, in samenwerking met de Human Capital Tafel Topsector Logistiek en Hogeschool Windesheim, een ochtend met lunch over sociale innovatie in de logistiek. Dit programma omvat twee hoofdonderwerpen:
1] Het informeren van de sector Logistiek en Transport over de resultaten van het NWO-onderzoeksproject van TNO: Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector (tevens Eindconferentie van dit NWO-project).
2] Het presenteren en bediscussiëren van het Actieprogramma Sociale Innovatie in de Logistiek

De ochtend is bedoeld voor bedrijven uit de sector, werkgever- en werknemersvertegenwoordigers, en beleidsmakers, opleiders / docenten en onderzoekers in Logistiek en Transport.

Hieronder treft u informatie over beide onderwerpen. Het definitieve programma en de inschrijving volgen later.

Zet 6 september alvast in uw agenda!

Accelerator – Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector
1] NWO-project van TNO: Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector (Eindconferentie)
Hoe kan sociale innovatie de adoptie van nieuwe technologieën door medewerkers stimuleren? Het idee was dat bedrijven wellicht meer van (bestande) innovaties & technieken kunnen profiteren wanneer medewerkers een meer actieve rol spelen. Het project bevestigt dit vermoeden! Tijdens de bijeenkomst informeren wij U over:
-De resultaten van onderzoek onder logistieke bedrijven naar innovatie-adoptie en innovatiepraktijken.
-Een Serious Game over ‘wat betekent innovatie-adoptie voor mijn team en waaraan moeten we aandacht besteden?’, die speciaal is gemaakt voor medewerkers in logistiek en transport.
-Een Internetcursus (een ‘MOOC’: ‘massive open online course’) waarin wordt geleerd ‘wat sociale innovatie en innovatie-adoptie zijn, en hoe men die kennis als leidinggevende kan toepassen bij het invoeren van innovatie en vernieuwing (bedoeld voor managers en leidinggevenden in logistiek en transport).
-Resultaten van een peiling onder logistieke bedrijven over de vraag: ‘Op welke wijze zijn wij het meest geholpen met de ondersteuning van sociale innovatie?’

2] Actieprogramma Sociale Innovatie in de Logistiek
Er wordt door de Taskforce Sociale innovatie, TNO, Hogeschool Windesheim, KennisDC Logistiek een roadmap ontwikkeld met beoogde concrete projecten ter ondersteuning van Sociale Innovatie in de logistieke sector. Sociale Innovatie richt zich op samenhangende vernieuwing in de organisatie, manier van managen en in arbeidsrelaties. Dit leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie, ontplooiing van medewerkers en samenwerking tussen partijen. Het actieprogramma bevat drie programmalijnen: 1. Bestaande Sociale Innovatie oplossingen implementeren bij bedrijven; 2. Ontwikkelen van nieuwe oplossingen in learning communities; 3. Evaluatie, Monitoring, Opschaling. De resultaten worden gepresenteerd. Maar uw input is zeker gewenst!

Locatie: Leiden, Stadsgehoorzaal (https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/huren-stadsgehoorzaal-zalen)

Geef de eerste reactie