Wat kan blockchain betekenen in de mobiliteit en logistiek?

De reeks MMI bijeenkomsten staan in het teken van kennisdeling en discussie op een specifiek onderwerp van en voor leden van Connekt. Op dinsdag 29 november 2016 van 14:00-16:00 uur vindt in opvolging van deze reeks de MMI over Blockchain in de mobiliteit plaats bij Connekt.

Voor deze MMI-bijeenkomst is gekozen voor een actuele ontwikkeling, namelijk Blockchain.  Vier interessante sprekers presenteren hun spraakmakende ideeën, uitgevoerde onderzoeken en wellicht verrassende visies. Zij gaan daarna graag in gesprek over deze conclusies. Op de agenda staan de volgende presentaties/discussies-inleidingen:

Jeroen Bolt, CSCMP Benelux: Blockchain technologie – een hype of een kans?
‘Blockchain  technologie is misschien wel een van de meest intrigerende, maar ook een van de meest verwarrende technologieën ooit die zijn intrede heeft gedaan in onze maatschappij. We kennen Blockchain als technologie achter de Bitcoin maar het blijkt veel breder toepasbaar en men wordt steeds meer bewust van ‘disruptive benefits’ die blockchain biedt.‘

Pepijn Groen, Innopay: Blockchain toepassingen in integraal ketenbeheer
‘In deze presentatie bespreken wij de inzichten en lessons learned van het blockchainproject wat Innopay in heeft uitgevoerd in het kader van het Topsector thema Supply Chain Finance. De ontwikkelde blockchaintoepassing vervult een registerfunctie teneinde zekerheden in MKB-financieringen te vergroten. Zowel aanbieders als MKB’ers profiteren hiervan. In deze MMI sessie willen we onderzoeken hoe deze inzichten bijdragen aan andere thema’s binnen logistiek en mobiliteit.’

Martijn Siebrand, TKI-Dinalog: Concrete use-cases van Blockchain in de logistiek
‘Blockchain is inmiddels omarmd in de financiële sector. Maar wat zijn de kansen voor de logistieke sector? Binnen het onderzoeksproject van TKI-Dinalog werken 16 Nederlandse logistiek gerelateerde bedrijven samen om de mogelijkheden en kansen van de Blockchain te verkennen. Tijdens de sessie zal worden ingaan op enkele concrete use-cases uit dit project ter verduidelijking. Tevens zal Martijn ervaringen delen vanuit de internationale Blockchain werkgroep van de Supply Chain Finance community die hij aanstuurt.’

YNOT/Captain Co Creation: Smart Mobility needs a Smart Collective 
‘Dankzij technologische innovatie nemen auto’ steeds meer rijtaken over van menselijke bestuurders. We hoeven niet meer zelf in te parkeren, te schakelen of bij te sturen als we buiten de rijbaan rijden. Heel fijn die slimme auto, maar deze auto’s zijn asociaal; ze zijn geprogrammeerd om een individueel optimum te bereiken ten bate van de passagier(s). Hoe zorgen we ervoor dat die auto niet alleen aan zichzelf denkt, maar rekening houdt met zijn omgeving en medeweggebruikers? Hoe voorkomen we een asociale auto en krijgen we een maatschappelijk optimum van zelfrijdende voertuigen? En wat is dan de rol van de auto en van de weg?’

Zoals altijd is er na afloop van de bijeenkomst aan de bar van Connekt gelegenheid om met een drankje informeel na te praten.

Geef de eerste reactie