DaVinc3i Community bijeenkomst

‘Kansen en barrières voor virtualisatie van kwaliteitsgestuurde ketens!’

Het projectteam van het DaVinc3i Community nodigt u van harte uit voor een nieuwe community bijeenkomst op 25 januari bij Wageningen Economic Research in Den Haag. Deze bijeenkomst staat in het teken van kansen en  barrières voor een verdere virtualisatie van kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteelt. Met als doel Nederland als virtueel regiecentrum voor handel en logistieke coördinatie op de kaart te zetten.

Vervolg op kick-off

Deze meeting is een vervolg op de kick-off bijeenkomst van 12 oktober 2016 bij Oriëntal in Bleiswijk. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij ons, als projectteam, aan u gepresenteerd en gesproken over de doelen voor de komende drie jaar. Namelijk hoe wij, met ú, de DaVinc3i Community verder willen uitbouwen, en de kennis over kwaliteitsgestuurde ketens in de sierteeltsector willen verspreiden en implementeren in Nederland.

Eén van de doelen van DaVinc3i Community is het creëren van een overzicht van kansen en barrières rondom de virtualisatie van kwaliteitsgestuurde logistiek. Tijdens de kick-off bijeenkomst is hierover al door de deelnemers gebrainstormd. Deze brainstorm is verder uitgebreid met informatie uit interviews die de afgelopen weken gehouden zijn. Kelly Rijswijk wil graag deze resultaten met u delen tijdens een volgende bijeenkomst, met als doel gezamenlijk een verdiepingslag te maken en uiteindelijk deze resultaten te valideren.

Ontwikkeling serious game

Een ander onderdeel van DaVinc3i Community is de ontwikkeling van een serious game door Giulia Salvini, met als doel het ondersteunen van een mind-shift rondom het begrip en de effecten van virtualisatie bij bedrijven in de sierteeltsector. Giulia heeft versie 1.0 van haar game beschikbaar en zou deze graag aan u willen voorleggen voor input en feedback. En als de tijd het toestaat wellicht een eerste keer spelen.

Aanmelden voor deelname

Wilt u actief deelnemen en input leveren aan deze nieuwe ontwikkelingen? Kom dan op woendag 25 januari naar deze nieuwe DaVinc3i  Community bijeenkomst. Deze vindt plaats van 13.00 uur tot 16.30 uur bij Wageningen Economic Research (voorheen LEI), Alexanderveld 5, 2502 LS, Den Haag.  Wilt u zich aanmelden, stuur dan een mail met uw naam, uw bedrijfsnaam en uw telefoonnummer naar johan@davinc3i.com. Wij hopen wederom op een grote opkomst.

Geef de eerste reactie