Innovation Expo 2016: Sustainable Urban Delta

De Innovation Expo 2016 op 14 april toont de mooiste Nederlandse innovaties voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. “We willen verbinden, versnellen en inspireren”, stelt projectleider Erika Koehler. “Mooi dat we dit evenement combineren met het EU-voorzitterschap.”

De Innovation Expo (voorheen Innovatie-estafette) vindt op 14 april 2016 plaats in Amsterdam Noord. Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap; een mooie gelegenheid de Europese lidstaten te laten zien hoeveel innovatiekracht ons land bezit. Zo kan Nederland tevens een pleidooi houden voor meer aandacht voor duurzaamheid en innovatie in Europees verband.

Het evenement staat in het teken van de Sustainable Urban Delta. “Het gaat om thema’s als building the city, healthy living en connecting people”, vertelt Koehler, expertise waarin ons land van oudsher een voortrekkersrol heeft. “Thema’s die gekoppeld zijn aan Horizon 2020, het innovatieprogramma van de EU. De expo is tijdens de bijeenkomst van de Europese transport- en milieuministers in Amsterdam. Onze boodschap aan hen: innovatie zorgt voor nieuwe dynamiek en economisch elan. Het gaat niet om het volgende technische stapje maar om verbeelding: in wat voor maatschappij willen we straks leven? En welke producten en diensten hebben we daarvoor nodig?

Topsector Logistiek is één van de vertegenwoordigers van de logistieke sector. Ook TKI Dinalog nodigt u graag uitvoor de expo.

Over de Innovation Expo

De Innovation Expo is zowel het tweejaarlijkse grootschalige evenement als het bijbehorende netwerk van ruim 4.000 ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en initiatiefrijke burgers. Samen werken zij aan de technologische doorbraken en innovaties die in de toekomst het verschil maken. Op het tweejaarlijkse evenement komt het netwerk samen. Het eerstvolgende evenement, de slotdag van deze zesde editie, vindt plaats op 14 april 2016 met als thema ‘Sustainable Urban Delta’. In de aanloop naar het evenement worden innovaties opgezocht en verder gestimuleerd.

De Innovation Expo versnelt innovatie, verbindt en inspireert (toekomstige) initiatiefnemers. Is een podium voor concrete projecten die bijdragen aan de sustainable urban delta. Kijkt over sectorgrenzen heen en verbindt publiek en privaat.

Organisatie

De Innovation Expo wordt voor en door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden opgezet. Ook initiatiefrijke burgers, jonge innovatoren en investeerders zijn betrokken.

Achter de Innovation Expo staat een enthousiast projectteam, een vertegenwoordiging van de initatiefnemende ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die samen een grootse en inspirerende Innovation Expo 2016 willen neerzetten.

Geef de eerste reactie