Logistiek beweegt de circulaire economie – deel ll

In vervolg op deel 1 van onze werkconferentie van dinsdag 27 oktober, starten we op woensdag ochtend 25 november met deel 2. Waar in deel 1 de focus lag op het benoemen van ‘lessons learnt’ gaan we woensdag 25 november aan de slag met cases die we een stap verder willen helpen in hun circulaire en logistieke ambities.

De ‘lessons learnt’ waarmee we in deel 1 onze tool-box hebben verrijkt, dienen daarvoor als waardevolle basis. Daarnaast staat de vraag centraal: “Hoe willen we samen de circulaire transitie-agenda verder vormgeven?”

Tijdens de 25e november is er opnieuw aandacht voor verschillende praktijkcases. Aan bod komen onder andere: Zero Emission Services, AS Watson, Heerenboeren, Locibel, Vergister Zuid-Oost en Giga Groep / Facile. Meer informatie over de cases is hieronder te lezen.

Ons programma ziet er als volgt uit:

08.45-09.00      Digitale inloop

09.00-09.45      Plenaire start: De circulaire transitie vanuit de logistiek

09.45-11.15        Werksessies ‘Wicked problems in de Circulaire Economie’

11.15-12.00        Plenaire terugkoppeling door denkpanel & dialoog over de transitie-agenda

12.00-12:30      Virtuele lounge

De cases:

Zero Emission Services – ZES:
ZES (Zero Emission Services) levert verwisselbare energiecontainers voor nieuwe en bestaande binnenvaartschepen. Deze containers – de ZESPacks – worden geladen met groene stroom. Eenmaal leeg, kunnen schippers de containers snel voor een volle inwisselen bij een van de wissel- en laadstations. Deze stations zijn voorzien van een “open access” netwerk, ze kunnen worden ingezet om het elektriciteitsnet te stabiliseren of om te voorzien in een lokale en tijdelijke vraag naar elektriciteit. ZES biedt gebruikers een toekomstbestendige oplossing. De ZESPacks kunnen in de toekomst bijvoorbeeld ook met waterstof gaan werken. Een van de tijdens de conferentie te bespreken uitdagingen is hoe de benodigde infrastructuur efficiënt kan worden uitgebouwd.

AS Watson – Kruitvat:
Palmolie is een ingrediënt in veel producten van retailer Kruitvat. Aan het verbouwen van palmolie kleven meerdere bezwaren o.a. op het vlak van ecologie en arbeidsomstandigheden. Palmolie is tegelijkertijd een grondstof die met relatief weinig landbouwgrond verkregen kan worden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld soja olie en andere olietypen. Maatschappelijk verantwoord verkregen palmolie zou een geschikt alternatief kunnen zijn met mogelijk de minste impact op de ecologie maar transparantie in de (logistieke) keten ontbreekt om de benodigde processen goed en controleerbaar in te richten. Hoe kan AS Watson met de ketenpartners voldoende transparantie creëren in de keten om duurzame palmolie binnen handbereik te brengen?

Herenboeren:
Herenboeren Nederland ondersteunt burgers bij de ontwikkeling van natuurgedreven coöperatieve Herenboerderijen. Maar om dat met succes te kunnen doen, is de opgave waarvoor ze staan, feitelijk veel groter; dieper, breder. Ze zien Herenboeren en andere Farming Communities met hun vakkundige professionele boeren en tuinders, als een groeiend alternatief voor het huidige voedselsysteem. Om die duurzame voedselproductie dichterbij te brengen, initiëren en verrichten ze onder meer onderzoek, leiden ze boeren op en doen ze wijzigingsvoorstellen voor wet- en regelgeving. In het perspectief ‘Farming Communities’ beschreven ze hoe zij het voedselproductiesysteem van de toekomst voor zich zien. Een centrale vraag is nu: Hoe kan de Herenboeren-aanpak verder bijdragen aan een gezond en duurzaam voedselsysteem?

Locibel:
Locibel is een onderzoeksinstrument ten behoeve van Longitudinaal Onderzoek Circulaire Bedrijfsmodellen in de Logistiek (Locibel). Met behulp van Locibel wordt langdurig onderzoek gedaan naar de adaptatie van logistieke oplossingen die de transitie naar een circulaire economie en verschillende bedrijfsmodellen daarbinnen bevorderen. Inmiddels is hier bij ruim 30 organisaties onderzoek naar gedaan. Een centrale vraag is hoe met het model de bijdrage van individuele organisaties aan de circulaire transitie kan worden gemeten. Hoe zou je dit in kaart kunnen brengen en welke doorvertaling naar hanteerbare KPI’s is er dan mogelijk?

Vergister Zuid-Oost:
Amsterdam ArenA, ING, Hogeschool van Amsterdam, ABN Amro, Nationale Nederlanden, AMC en NUON tekenden in 2018 voor hun vestigingen in Zuidoost een intentieovereenkomst. Zij bieden hun organisch afval (swill) aan als de grondstof voor de te bouwen vergister in Zuidoost. De vergister produceert duurzame energie en compost. De lokale verwerking zorgt voor minder transportbewegingen en emissies in het gebied. De duurzame energie en het compost worden weer ingezet in Zuidoost. Centrale vraag tijdens de conferentie is hoe dit soort initiatieven in de toekomst makkelijker tot stand kan komen, door slimme samenwerking met alle relevante ketenpartners.

Biga Groep – Facile:
Biga Groep is een social enterprise en onderneemt met een maatschappelijke missie. Zij begeleidt mensen naar werk. Dat doen zij door mensen in dienst te nemen, of ze te helpen bij hun zoektocht naar een andere baan of detachering. Biga richt zich onder meer op het inzamelen en aanbieden van gebruikte kleding vanuit nog te openen winkels. Hiermee wil zij bijdragen aan een circulairder kleding gebruik en kansen bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van de uitdagingen is het bij de bron sorteren van gebruikte kleding zodat deze kleding zijn weg kan vinden naar hergebruik. Welke mogelijkheden kunnen hiervoor worden benut en welke partijen kunnen hier een rol in spelen?

 

We kijken opnieuw uit naar jouw komst en een inspirerende ochtend!

Geef de eerste reactie