Logistiek en autonoom varen: informatiesessie over onderzoeksubsidie van TKI Dinalog

SMASH! nodig u uit voor een informatiesessie over de onderzoeksubsidie die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TKI Dinalog hebben opengesteld naar de effectieve toepassing van autonome technologie in de logistiek. De sessie vindt plaats op 1 februari januari 2023 van 9.00 tot 10.00 via TEAMS.

In deze informatie sessie lichten SMASH! en TKI Dinalog toe welke vraagstukken binnen de scope van de call kunnen worden opgepakt en aan welke criteria onderzoeksprojecten moeten voldoen. Daarbij inventariseren we welke vraagstukken urgent en relevant zijn en welke partijen interesse hebben om actief deel te nemen aan een onderzoek. SMASH! en TKI Dinalog zullen geïnteresseerde partijen samenbrengen.

Onderzoeksfocus: inpassing van autonoom varen in de logistieke keten

De focus van het onderzoek ligt op de inpassingsvraagstukken in de logistieke keten. Relevante aspecten zijn o.a. de meerwaarde voor de logistieke keten, aanpassing van processen, impact op mensen (acceptatie, maar ook leiderschap) en organisatie en economische en juridische kaders. Belangrijk is dat de vraagstukken worden gekoppeld aan een concrete logistieke context of toepassing en dat het onderzoek gericht is om de voorwaarden te creëren voor bedrijven in transport en logistiek om geautomatiseerd/autonoom varen toe te passen.

Voorbeelden van logistieke contexten/toepassingen zijn:

 • Autonoom varen stedelijke distributie
 • Autonoom varen in de binnenvaart op kleine kanalen
 • Autonoom varen in de binnenvaart
 • Autonoom varen in short sea
 • Autonoom varen en impact op de haven.

SMASH! en TKI Dinalog  adviseren om in te zoomen op een vraagstuk binnen een concrete casus of corridor en daar de stakeholders bij te betrekken.

Voorbeelden van mogelijke onderzoeksonderwerpen zijn:

 • Impact en voorwaarden voor het aanpassen van de bemanningsomvang en samenstelling
 • Port call optimization: logistieke afstemming tussen wal en schip
 • Rol van publieke en private stakeholders in een port call van een autonoom schip
 • Het ontwerp van communicatiepatronen tussen haven-vaarwegbeheerder en het schip

Gegevens van de call:

 • Link naar de call: Topsector-Logistiek-Call-2-2022-Deel-A
 • Indiening: voor 7 april 2023 (24.00 uur)
 • Projectomvang: minimaal 500.000 euro
 • Subsidie voor industrieel onderzoek maximaal 50% van de totale projectkosten, voor experimenteel onderzoek maximaal 25% van de totale projectkosten
Geef de eerste reactie