Rondetafel ‘improvement of service logistics using data mining’

Op 25 januari van 15.00 tot 17.00, met aansluitend borrel, organiseert de Hogeschool van Amsterdam een rondetafel over ‘improvement of service logistics using data mining’. Met de toenemende mogelijkheden om data te verzamelen, analyseren en te delen ontstaan er ook nieuwe mogelijkheden om Service Logistics te verbeteren. De HvA is voornemens een project met dit onderwerp te starten in samenwerking met het bedrijfsleven. Dit nieuw te starten project duurt min. 18 maanden en max. 24 maanden, start na de zomer 2018 en is een vervolg op het huidige project over data mining in MRO.

Een eerste inventarisatie geeft aan dat in dit project mogelijk de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen:
Common / shared data on stock positions
Learning from other industries
Differences in service logistics concepts between large companies and SME’s
Influence of stock positions on dynamic scheduling
Improvement of pooling using advanced data techniques
How to partner with other 2nd tiers to better service OEM’s using data
Prediction of safety stock levels, locations and response times using data

De NAG, Exsyn, KLM E&M, JetSupport en de TU Delft hebben reeds hun interesse kenbaar gemaakt. Vanuit de HvA zijn lectoren Geert Boosten (Aviation Management), Dick van Damme (logistiek) en Robert Jan de Boer(Aviation Engineering) betrokken.

Het project richt zich met name op MKB bedrijven, maar ook grotere bedrijven zijn welkom. Het gaat vooral om bedrijven die interesse hebben in de uitkomsten van dit onderzoekproject. Het kan gaan om onderhoudsbedrijven, logistieke dienstverleners, IT bedrijven en adviesbureaus die op dit terrein actief zijn. De HvA is op zoek naar geïnteresseerde bedrijven die aan dit nieuwe project willen deelnemen.

Deelname houdt in dat bedrijven:
minimaal twee keer per jaar aanwezig zijn bij de projectvergaderingen;
commentaar leveren op de aangeleverde stukken;
idealiter ook een afstudeerder begeleiden.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie neem direct contact op met Margreet Doets, of met het SLF

Geef de eerste reactie