Round Table shared warehousing

TKI Dinalog organiseert een round table gericht op ‘kansen voor shared warehousing’. De mogelijkheden van shared warehousing zouden ook voor u interessant kunnen zijn. Wij nodigen u dan ook graag uit om op woensdag 12 juli aan te schuiven in Breda om kennis en visies met elkaar te delen.

Beter benutten warehouse capaciteit
Betere benutting van restcapaciteit en strategische locaties voor de overflow van voorraden zijn de aanleiding voor de aanstaande lancering van een nieuw platform in Nederland voor on-demand warehousing: Stockspots. Vanuit TKI Dinalog zijn we erg benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Wat zijn volgens u de kansen? En wat zijn bedreigingen? We horen graag uw visie op hoe we on-demand warehousing in Nederland succesvol kunnen laten zijn en een bijdrage te leveren aan een duurzame sector.

Samenwerken voor een efficiëntere logistiek
Een grote factor voor een duurzame sector ligt in het benutten van mogelijkheden voor samenwerking.
De Topsector Logistiek heeft vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven voor de ontwikkeling van nieuwe 4C concepten. Stockspots is hierbij als één van de winnaars uit de bus gekomen. Het on-demand warehousing platform van Stockspots wordt op 1 oktober 2017 gelanceerd. Doel van de round table van 12 juli is om geïnteresseerde bedrijven de gelegenheid te geven ideeën en behoeften uit te wisselen voor shared demand warehousing.

Programma 12 juli
16.00 – 16.10 Opening en kennismaking
16.10 – 16.20 Introductie 4C door Bas van Bree
16.20 – 16.30 Presentatie onderzoeksresultaten shared warehousing
16.30 – 17.00 Presentatie/update Stockspots
17.00 – 17.30 Brainstorm / discussie ideeën
17.30 Borrel

Over de Round Tables
TKI Dinalog organiseert round tables om specifieke onderwerpen met kennisinstellingen en bedrijven te bespreken. Round tables kunnen verschillende doelen dienen, bijvoorbeeld uitwisselen van kennis uit onderzoeksprojecten, brainstorm over innovatie onderwerpen of matchmaking voor projectconsortia.

Geef de eerste reactie