Werkconferentie Logistiek in de Circulaire Economie

Circulaire economie biedt kansen voor logistiek ondernemers

Voor ondernemers in de circulaire economie en logistiek vindt op 31 oktober 2019 in Woerden de werkconferentie ‘Logistiek in de Circulaire Economie’ plaats. Centraal staat de vraag: ‘Hoe maken we logistieke concepten behapbaarder in de transitie naar een circulaire economie?’ Tijdens co-creatiesessies gaat u aan de hand van praktijkcases aan de slag met de rol van logistiek in de circulaire economie. Laat u inspireren om ook actie te ondernemen en meld u nu aan.

Programma:

10:00 – 10:30 Inloop en ontvangst

10:30 – 12:30 Plenaire start over de rol van de logistiek in de circulaire economie:
– Wat gebeurt er al in deze transitie?
– Welke rol pakken kennisinstellingen en bedrijfsleven op dit moment?

Met:
Inge Oskam Lector Circulair ontwerpen en ondernemen HvA
Jan Paul Kimmel Bestuurder Stichting Recover-E
Linda Korpershoek Programmamanager Uitvoeringsprogramma CE

En in het panel:
Albert Veenstra Wetenschappelijk Directeur TKI Dinalog
Kees Machielse Lector Haventransitie Hogeschool Rotterdam
Marcus van Leeuwen Programmamanager Regieorgaan SIA
Ricardo Winter Lid College van Bestuur MBO Rijnland

12:30 – 13:30 Netwerklunch

13:30 – 16:00 Co-creatie sessies aan de hand van praktijkcases:
– Waar lopen ondernemers tegenaan in de transitie naar de circulaire economie?
– Maar ook; wat zijn de successen die al worden geboekt?

Emma Safety Footware door Iris van Wanrooij
EMMA Safety Footwear ontwikkelt en produceert haar veiligheidsschoenen circulair. Schoenen worden zo ontworpen dat onderdelen kunnen worden hergebruikt. Maar beperkte retourstromen is een uitdaging. En hoe kan kwaliteit van materialen worden gegarandeerd?

Matrasrecycling Europe door Ruud Kortink
Matras Recycling Europe is gespecialiseerd in het recyclen van materialen waaruit matrassen bestaan. Met het hergebruik van deze materialen draagt zij bij aan een duurzamere samenleving. Maar hoe kan het aantal ophaalpunten in de consumentenmarkt worden vergroot?

Philips Health Systems door Jeroen van Nistelrooij
Philips Health Systems heeft de ambitie “to close the loop on large medical equipment by 2020” en is met klanten wereldwijd al bezig om systemen in te ruilen en een nieuwe bestemming te geven. Logistiek is hierbij een grote uitdaging.

Recover-E door Jan Paul Kimmel
Recover-E maakt bedrijfslaptops weer geschikt voor hergebruik. Laptops worden zorgvuldig nagekeken en schoongemaakt en data wordt professioneel verwijderd. Eén van de logistieke uitdagingen ligt op het vlak van verpakkingen.

Ubbink / Rensa door Jasper Klomps en Jur Hofland
Ubbink is fabrikant van bouwmaterialen en verkoopt haar producten via groothandel Rensa. Beide bedrijven proberen samen hun keten circulair te maken, zodat hergebruik van materialen mogelijk wordt. Binnen de muren van de fabriek lukt dat aardig. De uitdaging ligt daarbuiten. Hoe komen de materialen terug?

16:00 – 17:00 Plenaire afsluiting aan de hand van observaties
– Welke kennisvragen komen voort uit de praktijkcases?
– Hoe kan beleid de transitie versnellen?

Met:
Matthias Olthaar Lector Green Logistics NHL Stenden Hogeschool
Jacqueline Rohde Senior Adviseur Rijkswaterstaat
Murk de Roos Coördinerend beleidsmedewerker Ministerie van I&W

17:00 – 18:00 Netwerkborrel

Geef de eerste reactie