COMPOSE 3

Projectleider

Dhr. dr. F Cruijssen

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Het project Compose 3.0 beoogt te onderzoeken hoe menselijk gedrag, gewoonten, voorkeuren en drijfveren van invloed zijn op de transities naar onder andere duurzame logistiek en hoe deze omgebogen kunnen worden. Waar eerder in Compose 1 en 2 gericht werd op het beter begrijpen van gedrag in het tot stand komen van samenwerkingen in een afgebakende groep van logistieke samenwerkingspartners, richt Compose 3 zicht juist op het bevorderen en bestendigen van samenwerking binnen het Nederlandse logistieke systeem als geheel. Hiertoe worden met uitgebreide experimenten met het CentERdata LISS-panel karakteristieken met groepen en personen bepaald hoe een bepaalde groep benaderd moet worden, dit wordt vervolgens mensgericht toegepast op de logistieke sector.

Facts & Figures


Startdatum: 15 nov 2022
Einddatum: 29 sep 2025