Data en algoritmes voor geïntegreerde transportplanning en uitvoering (DAIPEX)

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Transportbedrijven ervaren regelmatig dat hun dagelijkse transportactiviteiten niet volgens de vooraf gemaakte transportplanning verlopen. De oorzaak hiervan ligt vaak in software. Die maakt vaak gebruik van schattingen en abstracties die geen recht doen aan de complexiteit van transport en logistiek. Het gevolg: niet gehaalde tijdvensters, onnodige vertragingen, onvoldoende benutte transportcapaciteit.

Met de opkomst van 4C en dus het bundelen van goederenstromen neemt de noodzaak voor goede software toe. Het is zelfs een randvoorwaarde om 4C te laten slagen. DAIPEX heeft als doel om algoritmes en software te ontwikkelen die tijdsafhankelijke, stochastische planningsproblemen – gebaseerd op grote hoeveelheden informatie – aankunnen. We zoomen in op de complexiteit die zich voordoet bij het integreren van planningsproblemen en stochastische afhankelijkheden van Cross Chain Control Centers (4C).

Door algemene 4C-software te ontwikkelen die de transportplanning verbetert verwachten we meer bedrijvigheid voor de Nederlandse transportsector. De software die voortkomt uit DAIPEX faciliteert met name de oprichting en uitbreiding van 4C-organisaties, omdat gerichte planningsoftware een belangrijke enabler voor dit soort organisaties is. We verwachten ook dat er extra bedrijvigheid wordt gecreëerd voor informatieverschaffers, transportsoftware-ontwikkelaars en Nederlandse transportbedrijven die door onze software efficiënter kunnen werken.

Het project is zeer innovatief omdat moderne transportplanningsoftware nog te weinig rekening houdt met tijdsafhankelijkheid en willekeur. Tegelijkertijd bestaat er geen algemene 4C-software. Hierdoor is de software die in DAIPEX wordt ontwikkeld de eerste software die daadwerkelijk directe 4C-planning en beheersing voor transport mogelijk maakt.

De resultaten van het project worden direct bij onze logistieke projectpartners toegepast. De door onze projectpartners gebruikte resultaten worden gebruikt ter motivatie en als business case voor andere bedrijven. Daarnaast wordt de generieke software en kennis van hoe de software kan worden toegepast op praktische gebruiksscenario’s door onze software- en consultancypartners binnen het project als oplossingen op de markt gebracht. Projectpartners zijn op deze manier klaar om, waar nodig, snel 4C-oplossingen toe te passen.

Facts & Figures


Startdatum: 30 jun 2013
Einddatum: 30 dec 2016