Digitale Onderwijsmiddelen en Kennisontsluiting for Control Towers (DOK4CT)

Projectleider

Kemps

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

In dit project wordt praktijkgerichte toegepaste kennis, die is ontwikkeld in de innovatieprojecten binnen de Topsector Logistiek, toegankelijk gemaakt voor professionals in de logistieke sector en voor MBO- en HBO-studenten in logistiek georiënteerde studierichtingen. De scope van dit project is beperkt tot het gebied van Cross Chain Control Centers (4C) / Control Towers.
De onderwijsvalorisatie zal gebeuren door de ontwikkeling van digitale onderwijsmiddelen, die zowel zullen worden ingezet voor het onderwijs aan studenten, als voor disseminatie in de richting van professionals in de logistieke sector. Hierbij vormt de interactie tussen studenten en de beroepspraktijk een belangrijk extra voordeel (“social learning”). Door moderne ICT toepassingen bieden Control Towers steeds meer kansen en mogelijkheden. De relatieve onbekendheid met de voordelen van deze manier van werken, en het gebrek aan vertrouwen
tussen mogelijke gebruikers, belemmeren echter een brede introductie. Door het gebruik van de ontwikkelde digitale leermiddelen en serious games wordt een gedragsverandering bewerkstelligd, waardoor de voordelen worden duidelijk gemaakt aan professionals en studenten om vervolgens de opgedane kennis op de verschillende niveaus binnen hun (toekomstige)
organisatie in te kunnen zetten, om zo Nederland in de top van Logistiek te houde

Facts & Figures


Startdatum: 1 jan 2016
Einddatum: 1 jan 2018