Dinalog Game

Programma manager

Liesbeth Brugemann (brugemann@dinalog.nl)

In de Dinalog Game starten de deelnemers met een simulatie van de logistieke keten. De game helpt om veranderingen die op dit moment in de keten gaande zijn inzichtelijk en behapbaar te maken. De deelnemers krijgen de mogelijkheid de effecten van bepaalde trends en ontwikkelingen te ervaren, bijvoorbeeld transparantie. Binnen de game wordt hieraan invulling gegeven door de informatie stroom, die eerst op papier plaatsvond, nu met Ipads te laten verlopen, waardoor ook informatiedeling mogelijk wordt. Een veel verworven inzicht is dat het de keten veel overzichtelijker en beter beheersbaar maakt. Daarmee kan het logistieke proces efficiënter worden ingevuld en kan ketensamenwerking tot stand komen.

Praktische insteek
In de workshop worden voorbeelden uit de praktijk van ketensamenwerking, bijvoorbeeld uit het Dinalog innovatieprogramma, ingebracht ter inspiratie.
Ook gaan de deelnemers aan de slag met verbetervoorstellen en vertalen zij deze naar de eigen situatie. Door in te gaan op trends voor de toekomst en deze mee te nemen in uw verbetervoorstellen, verlaten de deelnemers de workshop met een praktische set aan vernieuwingsinitiatieven voor de eigen organisatie.
De”¯innovation workshop”¯is gericht op logistieke professionals die open staan voor inspiratie en altijd op zoek zijn naar verbeteringen binnen hun eigen organisatie en keten.

Resultaten
De workshops hebben bijgedragen aan het creëren van inzicht in de noodzaak voor verandering en innovatie ongeacht de sturingsmechanismen waar de organisaties mee te maken hebben. Daarnaast is door de workshops het niveau van innovatie en verbeteringen naar een veel praktischer niveau gebracht binnen de organisaties.

Workshop2Go heeft in opdracht van Dinalog de Dinalog Game/Supply Chain Innovation Workshop inmiddels meer dan 70 keer gespeeld met zo’n 1700 deelnemers.

Facts & Figures

70 games gespeeld
1700 deelnemers


Einddatum: 30 dec 2015