Dynafloat: onderzoek naar dynamisch verkeersmanagement in de stad

Het wegennet als internet

Het verkeer in stedelijke gebieden groeit sterk en veroorzaakt in toenemende mate opstoppingen en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2. Dat is slecht voor de economie, het milieu en de leefomgeving, Dat moet aangepakt worden, maar hoe?

Het NWO project ‘Dynafloat: Dynamic urban traffic flow management using floating-car, planning, and infrastructure data’, onderzoekt hoe je met  dynamisch verkeersmanagement vervoersstromen ‘real time’ kunt reguleren. Niet alleen voor een paar doorgaande routes, maar voor het hele wegennet van de stad tegelijkertijd; en voor alle weggebruikers: van vrachtwagens en openbaar vervoer tot personenauto’s.

Dynafloat ziet het wegennet in de stad als een soort internet. Alles op internet communiceert met elkaar en zoekt de snelste weg. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een navigatiesysteem in de auto of op zijn mobiele telefoon. Als je die nou eens met elkaar laat ‘praten’, dan weet je ‘real-time’ hoe druk of rustig het ergens is. Dan kun je bijvoorbeeld direct een alternatief route-advies doorgeven via telefoon of navigatiesysteem, maar ook de stoplichten en matrixborden afstellen op de actuele situatie.

De laatste kilometer de stad in (en uit) is het duurst van allemaal en ook het meest vervuilend omdat je niet door kunt rijden. Daarnaast groeit het aantal mensen dat in de stad woont en dus moet steeds meer verkeer de stad in en uit.
Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken dan ook al jaren samen aan vele projecten en onderzoeken om steden bereikbaar en leefbaar te houden.

Integrale benadering
Ahmad Al Hanbali, projectleider Dynafloat: “In het onderzoeksproject Dynafloat is gekozen voor een integrale benadering van het probleem. Er wordt niet gekeken naar stukjes weg, een paar kruisingen, of één type weggebruiker zoals vrachtverkeer, maar naar alle wegen in de stad, alle kruisingen en alle weggebruikers.”

Over al die zaken is veel informatie beschikbaar. Zo meten gemeenten al jaren de verkeersdrukte, vervoerders plannen hun route vooraf en ook van openbaar vervoer is alles bekend. Personenvervoer (auto, fiets en voetganger) is niet vooraf bekend, maar met de huidige smart phones en navigatiesystemen, kun je achterhalen waar een hoop mensen zich bevinden.

Al Hanbali: “Stel nu dat je al die informatie real-time aan elkaar kunt koppelen, dan krijg je een prima overzicht over de verkeersbewegingen in je stad en dan kun je daar direct op inspelen. Dat kun je doen met je harde infrastructuur zoals dynamisch afgestelde stoplichten, matrixborden enzovoort, maar ook met een alternatief route-advies aan de individuele weggebruiker via zijn navigatiesysteem. Maar je kunt ook denken aan maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden zoals meer of minder tol.”

Al Hanbali: “Dynafloat wil het verkeer voor de hele stad integraal en ‘real time’ reguleren”

Dynafloat is gestart met het analyseren van alle informatie. Die wordt in een wiskundig model gestopt dat alle verkeersbewegingen in de stad nabootst. Vervolgens wordt er onderzocht hoe je het beste je harde infrastructuur, het route-advies en de gedragsmaatregelen kunt inregelen. Dynafloat gaat in het onderzoek uit van de bestaande ‘harde infrastructuur’, omdat het aanleggen van nieuwe infrastructuur erg duur is en vaak lastig. Het beste model wordt uiteindelijk ‘ in het echt’ getest in een grote stad in Nederland.

Dynafloat
Het project Dynafloat wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven en het Centrum voor Wiskunde en Informatica. De deelnemende bedrijven zijn ARS Traffic & Transport Technology, Sensor City Assen en De Verkeersonderneming. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in verkeersmanagement, ze hebben heel veel informatie (data) verzameld over bijvoorbeeld verkeersbewegingen in steden en ze leveren deze data aan de onderzoekers.

Duurzame Logistiek en VerduS
In de onderzoeksprogramma’s Duurzame Logistiek en VerduS (Verduurzaming Steden) van NWO werken wetenschap en bedrijfsleven samen in een aantal projecten aan de innovatie van de logistieke sector. Op het gebied van stadlogistiek wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de mogelijkheden van distributiecentra aan de rand van de stad, elektrisch vervoer van vracht de binnenstad in en het bundelen van lading.

Facts & Figures

Titel project
DYNAFLOAT: DYNAmic urban traffic flow management using FLOATing-car, planning, and infrastructure data

Programma
Duurzame Logistiek

NWO-bedrag
€ 634.000

Roadmap
Stadslogistiek/ Stadsdistributie

Start
januari 2015

Einde
2019

Aanstelling van
3 promovendi

Partners
Technische Universiteit Twente (UT)
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI)
ARS Traffic & Transport Technology
Sensor City Assen
De Verkeersonderneming

Projectleiding
Professor dr. Richard J. Boucherie UT, Department Stochastic Operations Research, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Dr. ir. Ahmad Al Hanbali UT, universitair hoofddocent School of Management and Governance, Department Industrial Engineering and Business Information Systems

Project output

Contact
UT: Dr. Ir. Ahmad Al Hanbali
TKI Dinalog: Bas van Bree, program manager
NWO: Inge van Leeuwen