RESTRETCH – Reverse stress testing in supply chains

Projectleider

dr. F.J.C.T. De Ruiter

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Transitie naar meer onzekerheid

In de laatste jaren bewegen supply chains meer richting duurzaam transport in normale dagelijkse omstandigheden. Tegelijkertijd is er een transitie naar een continue staat van verhoogde onzekerheid in supply chains. Relevant voor dit onderzoek is dat kleine en grote onvoorziene gebeurtenissen grote invloed kunnen hebben. Denk hierbij aan de corona aanpak, de oorlog in Oekraïne, maar ook de waterrampen in 2011 in Thailand. Deze zijn niet meegenomen in de klassieke vormen van stress testen voor risicomanagement van supply chains. Deze gebeurtenissen zorgden wel voor een ontwrichting van de supply chains, hogere prijzen en kostbare ad-hoc maatregelen. In dit project, genaamd RESTRETCH, ontwikkelen we een nieuw reverse stress test raamwerk voor risicomanagement om mogelijke catastrofale gebeurtenissen te identificeren en de gevolgen voor emissies. We werken daarom “achteruit” om kwetsbaarheden in de supply chain aan te wijzen.

Relatie tot veerkracht, concurrentie en duurzaamheid
Het doel van die project is om een reverse stress test raamwerk te ontwikkelen dat allereerst gericht is op het identificeren van kwetsbare punten in de supply chain en vanuit daar kritieke scenario’s te identificeren die leiden tot het tot stilstand brengen van een (deel van) de supply chain. Door het uitvoeren van een reverse stress test, kunnen bedrijven beter in kaart brengen wat mogelijke risico’s zijn voor supply chains en de veerkracht verbeteren door mitigerende maatregelen. Het uiteindelijke doel van een reverse stress test is het helpen van bedrijven om kostbare verstoringen, onnodige klimaatimpact te voorkomen en continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen bij onverwachte gebeurtenissen.Consortium partners
Het consortium bestaat uit de kennisinstellingen Wageningen University en JADS, samen met vier grote industrie partners: Nobian, Hoogwegt Groep, VION en Vos logistics. Het onderzoek wordt verricht door Wageningen University door middel van een senior onderzoeker en een PhD kandidaat bij de Operations Research en Logistics groep. Veder worden er reverse stress tests uitgevoerd in praktische toepassingen bij industriepartners door twee engineering doctorates bij het JADS, evenals MSc theses. Deze aanpak zorgt voor een intensieve samenwerking tussen de kennisinstellingen en industriepartners.

Acitiviteiten en werkpakketten
Het project omvat een periode van drie jaar (oktober 2023 tot en met September 2026). In deze periode werken we aan vijf werkpakketten: 1) het in kaart brengen van supply chain risico’s en de duurzamheidsimpact, 2) Reverse stress test raamwerk, 3) Industrie toepassingen, 4) Communicatie en valorisatie en 5) Projectmanagement.

Verwachten resultaten en innovatie
De RESTRETCH visie is om een generiek raamwerk voor reverse stress testen te ontwikkelen. Om te zorgen dat het raamwerk daadwerkelijk generiek toepasbaar is, worden deze in de praktijk gebracht bij industriepartners en herzien aan de hand van bevindingen daar. Voor Wageningen University en JADS is dit een unieke mogelijkheid om aan state-of-the-art risico management onderzoek te werken dat een directe waardevolle toepassingen kan hebben bij industriepartners. Tegelijkertijd krijgen deze partners inzicht in de veerkracht van hun supply chains en kunnen ze de veerkracht en duurzaamheid vergroten door de juiste mitigerende maatregelen te nemen. Deze inzichten worden verkregen door de resultaten van de engineering doctoraten, het PhD project en MSc theses.

Valorisatie en implementatie strategie
Wageningen University en JADS focussen op de ontwikkeling van het reverse stress test raamwerk op een wetenschappelijke basis en het verspreiden van de kennis door wetenschappelijke publicaties en wetenschappelijke en bedrijfsconferenties. Verder wordt trainingsmateriaal ontwikkeld en zullen er cases worden ontwikkeld die toegankelijk zijn ook buiten het consortium. Een belangrijk onderdeel van de valorisatie is de samenwerking met de vier grote industrie partners. Aan de ene kant voor het verkrijgen van inzicht in de praktische toepasbaarheid van het raamwerk dat wordt ondervonden door MSc theses en engineering doctoraten. Aan de andere kant dragen deze projecten bij door het ontwikkelen van cases en trainingsmateriaal.

Facts & Figures


Startdatum: 11 sep 2023
Einddatum: 30 sep 2026