Air Cargo Inside

Donderdag 9 juni 2022, 16.00 uur – 20.00 uur

Hogeschool Inholland, Bijdorplaan 15, 2015 CA Haarlem

Hierbij nodigen we je uit voor het praatprogramma voor de luchtvrachtcommunity ‘Air cargo Inside’ op donderdag 9 juni a.s.

Sinds 1 november 2021 is het project CDM@airports onderzoek naar samenwerking, datadeling en duurzaamheid aan landzijde
in de luchtvrachtketen gestart. Graag grijpen we dit evenement aan om te delen wat er binnen dit project in de afgelopen maanden
allemaal is gebeurd en met jullie de volgende stappen te bepalen: waar kunnen we onze onderzoeksresultaten verbinden met andere
projecten in de sector? Welke volgende stappen gaan we met elkaar nemen in de tweede helft van 2022 om samenwerking,
datadeling en duurzaamheid binnen de keten verder te brengen?

De antwoorden op deze vragen bespreken we met elkaar aan vier Topic Tafels. Per Topic Tafel presenteert eerst een student kort
haar of zijn onderzoeksresultaten over het betreffende ‘Topic’. Vervolgens gaat de Topic Tafel met elkaar in discussie over de resultaten,
bespreekt mogelijke verbindingen met andere projecten en bepaalt de volgende stappen.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

16.00 uur Welkom en opening door de programma manager

16.05 uur Inspiratiesessie Data Driven Smart Communities

Start Topic Tafels:

16.35 uur Uitleg van programma, loop richting Topic Tafel

16.40 uur Ronde 1:

  • Zaal 1: Data Driven Cargo Flow: van transparantie naar planbaarheid met Trucking CDM
  • Zaal 2: Sustainability, Airports als ZE-zone in 2026
  • Zaal 3: Collaborative Decision Making, Samenwerking 2.0: noodzakelijk, maar een beetje eng
  • Zaal 4: Digital Twin live: leren met data sharing, big data, agile development en gaming

17.15 uur Ronde 2: loop richting Topic Tafel

17.20 uur Start Ronde 2

18.00 uur Diner, netwerken & brain picking

18.30 uur Ronde 3: loop richting volgende Topic Tafel

18.35 uur Start Ronde 3

19.15 uur Plenaire feedback op resultaten sessies

19.45 uur Gezamenlijk afsluiting en borrel

 

Geef de eerste reactie