Matchmaking Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Route Logistiek en Transport

Voor de NWA-ORC 2019 ronde wordt er meer openheid en transparantie gevraagd rondom indiening, dan bij de NWA-ORC call van 2018. Aanvragers worden gevraagd om de volgende 3 stappen te doorlopen:

  • Een korte samenvatting van hun onderzoeksvoorstel indienen (deadline 9 mei 2019). Deze zal gepubliceerd worden op de NWO/NWA-website;
  • Een beknopte aanvraag indienen (deadline 6 juni 2019). Deze is alleen geldig als er een korte samenvatting op de daartoe ingestelde website is gepubliceerd;
  • Een volledige aanvraag indienen (deadline 16 januari 2020). Een volledige aanvraag is alleen geldig indien er een beknopte aanvraag is ingediend èn indien deze een positief bindend advies heeft ontvangen.

De routegemeenschap van Route-16 organiseert op vrijdagmorgen 17 mei 2019 een informatie en matchmakingbijeenkomst  van de call NWA-ORC 2019 .Voor de kennis-gemeenschap rondom transport, logistiek en mobiliteit is deze call interessant. Voor een succesvolle indiening is het van belang dat aanvragers samenwerking zoeken met aanvragers van andere onderzoeksinstellingen en met belanghebbende bedrijven en overheidsinstellingen. Tijdens deze bijeenkomst geven we u uitleg over de call en geven we de initiatiefnemers van voorstellen op deze route de kans om hun idee te pitchen. Dit is een goede mogelijkheid om uw initiatief te versterken of aan te sluiten bij een bestaand initiatief!

Datum: vrijdag 17 mei 2019
Tijd: 10:00 – 12:00 uur
Plaats: Seats2Meet CS Utrecht
Adres: Moreelsepark 65, Utrecht

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Albert Veenstra, Jan Burgmeijer en Inge Drijfhout, namens de kennis-gemeenschap in wording.

Wil je lid worden van deze kennisgemeenschap en / of wil je je aanmelden voor deze bijeenkomst, stuur dan een mail naar: NWA-route16@dinalog.nl

Geef ook aan of u een initiatief heb voor deze call en of u deze will pitchen.

Hier vindt u meer informatie over de NWA-ORC. Heeft u belangstelling voor deze matchmakingbijeenkomst en/of vragen over de NWA-ORC call en de routegemeenschap, dan kunt u mailen naar NWA-route16@dinalog.nl

Geef de eerste reactie