Matchmaking Nationale Wetenschapsagenda (NWA) voor Route Logistiek en Transport

Voor de NWA-ORC 2019 ronde wordt er meer openheid en transparantie gevraagd rondom indiening, dan bij de NWA-ORC call van 2018. Aanvragers worden gevraagd om de volgende 3 stappen te doorlopen:

  • Een korte samenvatting van hun onderzoeksvoorstel indienen (deadline 9 mei 2019). Deze zal gepubliceerd worden op de NWO/NWA-website;
  • Een beknopte aanvraag indienen (deadline 6 juni 2019). Deze is alleen geldig als er een korte samenvatting op de daartoe ingestelde website is gepubliceerd;
  • Een volledige aanvraag indienen (deadline 16 januari 2020). Een volledige aanvraag is alleen geldig indien er een beknopte aanvraag is ingediend èn indien deze een positief bindend advies heeft ontvangen.

De routegemeenschap van Route-16 is van plan om tussen stap 1 en 2 een matchmaking-event te organiseren op vrijdagmorgen 17 mei 2019, centraal in het land. Alle leden van deze gemeenschap plus alle aanvragers met een relevante samenvatting worden hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst zal in overleg met de aanvragers de mogelijkheden verkend worden voor het samenvoegen van gelijksoortige ideeën of het consortium te verbinden met nieuwe partners. Het doel hiervan is om verbindend en coördinerend te werk te gaan, maar de aanvragers zijn hiertoe niet verplicht.

Hier vindt u meer informatie over de NWA-ORC. Heeft u belangstelling voor deze matchmakingbijeenkomst en/of vragen over de NWA-ORC call en de routegemeenschap, dan kunt u mailen naar NWA-route16@dinalog.nl

Geef de eerste reactie