Voorkomen is beter dan genezen in de Supply Chain

Op 22 januari a.s. wordt het seminar ‘Voorkomen is beter dan genezen in de Supply Chain” gehouden. Dit seminar is een gemeenschappelijke event van de Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven en Wageningen University & Research met als ondertitel ‘Inzicht in ontwerp, besturing en herstel van logistieke ketens gedurende de Covid-19 crisis in 2020. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd op initiatief van Dinalog.

 

Agenda:

13:00 – 13:10    Opening en Welkom (Prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra)

13:10 – 13:20    Aanleiding van de uitvraag door TKI Dinalog aan de VU, WUR en TU (Prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra)

13:20 – 13:40    Pandemisch domino in de maakindustrie (Prof. dr. A.G. de Kok)

13:40 – 14:00    Structuren, afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de Nederlandse farma keten. (Prof. dr. W.E.H. Dullaert)

14:00 – 14:20    Een supply chain resilience perspectief op de Nederlandse voedselketen tijdens de Corona crisis (Prof dr. Ir Sander de Leeuw)

14:20 – 14:55    Discussie en vragen – geleid door Prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra

14:55 – 15:00    Dankwoord en afsluiting Prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra

 

Betrokken professoren:

Prof. dr. A.W. (Albert) Veenstra

Scientific Director

TKI Dinalog

 

Prof. dr. A.G. de Kok

Chair in Quantitative analysis of logistical management problems

TU Eindhoven

 

Prof. dr. W.E.H. Dullaert

Chair in Supply Chain Logistics

Vrije Universiteit Amsterdam (School of Business and Economics)

 

Prof dr. Ir Sander de Leeuw

Chair in Operations Research and Logistics

Wageningen University & Research

 

 

Korte beschrijving onderzoek TU Eindhoven (Ton de Kok)

 

Supply Chain Management disruptie handleiding voor de maak industrie

 

Het onderzoek van de TU Eindhoven (DASCOVIMI[1] genaamd), heeft zich gericht op het verschaffen van inzicht hoe een pandemie organisatie raakt in de Supply Chain (discovery). We laten het domino-effect zien, waarbij een opeenvolging van oorzaak-gevolg stappen alle bedrijfsfuncties raakt, en daarmee ook de omzet en kosten. Het  onderzoek heeft ook inzicht gegeven in hoe organisaties (zouden moeten) reageren (recovery) op dit domino-effect. En hoe organisaties preventieve maatregelen kunnen nemen, gebaseerd op de lessons learned gedurende de recovery fase, in hun toekomstige processen (redesign). Hiertoe is een Oorzaak-Gevolg diagram opgezet welke in dit seminar als leidraad zal dienen om de resultaten te bespreken en te duiden.

[1] DASCOVIMI stands for “Disruption Analyses of the Supply Chain due to Corona Virus, based on actual information, with focus on Manufacturing Industry”.

U ontvangt een paar dagen voor aanvang een teams-uitnodiging per email.

 

Korte beschrijving onderzoek VU (Wout Dullaert):

Structuren, afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de Nederlandse farmaketen.

 

De COVID19 pandemie heeft verschillende logistieke ketens op de proef gesteld. De farmaceutische keten is daar helaas geen uitzondering op geweest. De COVID-19 pandemie heeft enorme creativiteit en inspanningen van de Nederlandse farmaceutische keten gevraagd om de beschikbaarheid van geneesmiddelen en daarmee de gezondheid van patiënten te waarborgen. Daarbij heeft het de bestaande logistieke uitdagingen uitvergroot. Aangezien geneesmiddelentekorten zich al jaren voordoen, ook in Nederland, gaan we in deze presentatie in op structurele afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de Nederlandse farmaceutische keten. Dit doen we op basis van inzichten uit de literatuur en de sector. We bespreken acties die de verschillende  actoren in de keten ondernemen om met tekorten en onzekerheden om te gaan en formuleren voorstellen die kunnen bijdragen tot een betere betrouwbaarheid en weerbaarheid van de keten gedurende normale tijden én in crisissituaties.

 

Korte beschrijving onderzoek WUR (Sander de Leeuw)

Een supply chain resilience perspectief op de Nederlandse voedselketen tijdens de Corona crisis

 

Voedselketens zijn de ruggengraat van de samenleving. Verstoringen in deze ketens hebben dan ook grote gevolgen hebben voor de Nederlandse economie en de voedselzekerheid, zoals ook bleek gedurende de COVID-19 pandemie. Het is dan ook van groot belang om te bepalen hoe goed bedrijven actief in het voedseldistributienetwerk zijn ingericht om dergelijke grote verstoringen op te vangen en welke strategieën succesvol zijn toegepast om deze verstoringen het hoofd te bieden. In deze presentatie bespreken we een systematische analyse van de effecten van de COVID-19 pandemie op productie- en distributieketen van voedsel en de afhankelijkheden en kwetsbaarheden daarin, alsmede een raamwerk van concrete strategieën die succesvol zijn toegepast om de ontstane problemen in de voedselketen het hoofd te bieden.

 

 

 

Lees hier meer over het project: https://www.dinalog.nl/project/dascovimi-disruption-analysis-of-the-supply-chain-due-to-corona-virus-in-the-manufacturing-industry/

 

Geef de eerste reactie