Future Framing (Seamless Connection)

Programma manager

Margreet Sools (sools@dinalog.nl)

Het realiseren van een mental shift is hard nodig voor verandering en innovatie in de logistiek, Het Future Framing project heeft zich hiermee bezig gehouden. Onder meer via het interactieve workshops. Na afloop van dit korte project zijn er werkbare adviezen uitgebracht om innovatie aan te jagen binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling.

Resultaat
Minstens 70 partijen zijn bereikt binnen Future Framing. 175 Mensen hebben deelgenomen aan de workshops en interventies. In het rapport ‘De verlamming van de logistieke sector belemmert vernieuwing en samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam’, zijn de eindresultaten vastgelegd. De resultaten zijn samen met andere publicaties online gepubliceerd en daarmee beschikbaar voor een breed publiek.

Oorspronkelijke doel
Het optimaal ontsluiten van de opgedane kennis en ervaring over (nieuwe) logistieke concepten in de diverse pilots binnen het overkoepelende Seamless Connections project ten einde een mental shift te stimuleren in de logistieke sector als geheel.

Aanpak
Via drie interventiepaden hebben bedrijven op interactieve wijze kennis kunnen maken met innovatie. Ook werden ze geholpen om op alle niveaus de vertaalslag van innovatie te maken naar hun eigen organisatie. De interventiepaden waren:
– Innovatie binnen netwerkbedrijven; met innovatie workshops en supply chain innovation workshop organisaties van binnen uit helpen innoveren en ze zo uit te rusten voor de stap naar ketensamenwerking.
– Supply chain innovation workshop voor mensen en bedrijven in het netwerk van de Metropoolregio Amsterdam.
– Future cargo handling gericht op logistieke samenwerking ten behoeve van de afhandeling op de luchthaven Schiphol.

Betrokken partijen
Future Framing was een project van Dinalog, Workshop2Go en de Hogeschool van Amsterdam. Het project is mogelijk gemaakt dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Provincie Noord-Holland en Kansen voor West (G4P4).

Facts & Figures

9 pilotprojecten
175 deelnemers

 


Startdatum: 25 nov 2012
Einddatum: 31 okt 2014

Downloads