MACSYD

Dit project richt zich op de communicatie en coördinatie binnen en rondom het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). In het OCCR werkt ProRail met verschillende andere partijen 24 uur per dag samen om problemen in het spoorverkeer af te handelen? Centrale vraag die de onderzoekers gaan beantwoorden is: hoe kunnen verbeteringen in de coördinatie en communicatie binnen het OCCR en tussen het OCCR en de veelheid van partijen die bij de aanpak van verstoringen betrokken zijn, bijdragen aan het efficiënt oplossen van storingen?

Relevante link

Lees het artikel uit 2016 over de stand van zaken (PDF).

Facts & Figures

Titel
MACSYD – Managing Complex System Disruptions

Programma
Explorail

Start
2013

Einde
2018

Deelnemende kennisinstellingen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Technische Universiteit Delft

Projectleider / Hoofdaanvrager
Prof. dr. J. F. M. (Joop) Koppenjan
Public Administration
Erasmus Universiteit Rotterdam
koppenjan@fsw.eur.nl

Mede-aanvrager
Prof. dr. M. (Marcel) Veenswijk
Organizational Sciences
Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoekers
Danny Schipper
Erasmus Universiteit Rotterdam

Thijs Willems
Vrije Universiteit Amsterdam

ProRail Research Coach
Theo Stoop

Contact
NWO: Marcus van Leeuwen