Synchrogaming

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan logistieke diensten op het gebied van betrouwbaarheid, efficiency, flexibiliteiten duurzaamheid. Om aan deze eisen te voldoen moeten logistieke partijen meer en meer samenwerken om maatregelen en oplossingen succesvol te implementeren.

In de praktijk blijkt het echter een grote uitdaging om nieuwe logistieke concepten samen met andere partijen te realiseren. Een belangrijke reden hiervoor is dat het voor partijen vaak onduidelijk is wat een maatregel precies voorstelt, wat de voordelen ervan zijn en of en hoe het beste met andere partijen samengewerkt moet worden.

Serious gaming biedt de mogelijkheid om in een neutrale, theoretische en veilige omgeving (combinaties van) maatregelen uit te proberen. In de games wordt inzicht opgedaan over de werking ervan, de voordelen voor individuele partijen, de impact op de belangen van de betrokken partijen en het draagvlak bij partijen voor de maatregelen. Op basis van deze uitkomsten worden maatregelen door (markt)partijen uitvoerig besproken en bijgesteld waarna deze in de meest effectieve vorm en met draagvlak onder betrokken partijen in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden.

In het SYNCHRO-GAMING project worden modellen en games ontwikkeld die zich specifiek richten op twee segmenten waarvoor dit soort instrumenten nog niet of beperkt beschikbaar zijn: het spoorgoederenvervoer en synchromodaal vervoer. Voor het spoorgoederenvervoer ligt er een uitdaging om de prestaties van het spoorproduct te verbeteren omdat de concurrentiepositie de laatste jaren onder druk staat. Synchromodaal vervoer is nog een relatief nieuw concept. Daarom zullen de games zich zowel richten op het creëren van bewustwording van het concept en de voordelen die het biedt en op het verder ontwikkelen en verbeteren van synchromodale concepten. Onderwerpen die hierbij in elk geval meegenomen worden zijn synchromodale planningsalgoritmes en shared situational awareness.