Stap 13: Evaluation of KPI’s

Ontwikkelen van een effectief meetsysteem om het succes van de samenwerking te bepalen.

Bepaal geschikte prestatie indicatoren vanuit vijf verschillende benaderingen:

  1. Economisch: opbrengsten, kosten, investeringsrendement.
  2. Strategisch: marktaandeel, zakelijke kansen, concurrentiepositie, risicobeperking.
  3. Operationeel: efficiëntie, klantenbinding, tevredenheid.
  4. Kennis: uitwisseling van bestuurlijke-, markt-, technologische- en product-, expliciete en zogenaamde ‘tacit’ (ontastbare) kennis.
  5. Relationeel: vertrouwen, betrokkenheid, harmonie, integriteit, opportunisme, flexibiliteit, solidariteit.

Zorg ervoor dat de gekozen prestatie indicatoren bespreekbaar zijn op basis van meetbare informatie. Deze informatie komt voor een deel uit de gekozen geïntegreerde IT-oplossing. Zie ook Stap 11 en 12.

Tools:

   
Langlopend horizontale samenwerking Samenwerking in de sierteelt
   

 

Terug naar overzicht