4C in Bouwlogistiek

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

In de bouwsector is een inhaalslag nodig op het gebied van ketenregie en 4C (Cross Chain Control
Center). In dit project wordt een innovatiecluster opgericht welke invulling geeft aan deze ambitie. In verschillende deelprojecten worden nieuwe concepten voor ketenregie en distributie ontwikkeld en vervolgens in de praktijk bij concrete bouwprojecten getest met de deelnemende bedrijven. De kennis en ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden door de deelnemende partners en via bestaande structuren gedeeld met de bouwsector. De concepten zijn specifiek gericht op de problematiek van bouwlogistiek in brede zin, dus voor zowel woningbouw, utiliteitsbouw als infrastructuurbouw. Daarnaast is er in dit project aandacht voor de binnenstedelijke problematiek van bouwlogistiek en stedelijke distributie.

De resultaten van het TKI innovatiecluster bestaan uit:

  • Een bouwlogistieke controltower voor het testen van bouwlogistieke ketenregieconcepten.
    Een assesmenttool voor het meten en monitoren van logistieke prestaties tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
  • Analyseresultaten uit 4 proeftuinen voor het toepassen en testen van nieuwe bouwlogistieke ketenregieconcepten, nieuwe bouwlogistieke oplossingen en nieuwe technologieën in een praktijkomgeving met realistische pilot-bouwprojecten.
  • Bouwlogistieke ketenregieconcepten gebaseerd op specifieke samenwerkingsverbanden tussen consortiumpartners betrokken bij het realiseren van (pilot) bouwprojecten.
  • Een eenvoudig informatiecentrum voor ondernemers om deze te helpen de beschikbare kennis en ervaringen in hun eigen arbeidspraktijk in te bedden.
  • Een uitgewerkte en afgestemde strategie voor het verdere implementeren van resultaten na afloop van het project.
  • Rapportages en registraties (documentaire filmmateriaal) van onderzoeken en pilotprojecten, publicaties van de resultaten en verslagen van conferenties en netwerkbijeenkomsten.

Facts & Figures

Toename arbeidsproductiviteit: 4,5 – 24,6%

Verlaging inkoopwaarde goederen: 10 – 20%

Reductie vervoersbewegingen: 40%


Startdatum: 1 nov 2013
Einddatum: 1 jun 2016

Downloads