Cross Chain Collaboration Center (4C)

Slimme bouwlogistiek loont in de praktijk

In het project 4c in bouwlogistiek is aangetoond dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn door innovatieve bouwlogistieke concepten in de praktijk toe te passen. Dat concludeert TNO die voor VolkerWessels nauwlettend het bouwproces de Trip in Utrecht volgde. Minder overlast voor de omgeving, minder luchtvervuiling, efficiënter bouwen en lagere bouwkosten: 69% minder ritten naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van bouwverkeer en 68% minder CO2 –uitstoot en wel 81 minuten besparing voor de leverancier per rit.

Bouwlogistieke concepten toegepast in de praktijk 
In het onderzoeksproject zijn nieuwe bouwlogistieke concepten en ketenregiesystemen toegepast bij twee concrete bouwprojecten van respectievelijk TBI (Hotel Amstelkwartier) en VolkerWessels in samenwerking met Boele en van Eesteren (De Trip) Bij deze nieuwe wijze van inrichten en toepassen van bouwlogistiek wordt gewerkt met verschillende slimme concepten zoals o.a. een bouwhub aan de rand van de stad of bij een toeleverancier en zogenoemde runners voor het tijdig gereed zetten van materialen. De logistieke concepten bieden een uitkomst bij vaak moeilijk bereikbare bouwprojecten in binnenstedelijk gebied, waar de ruimte op de bouwplaats beperkt is en de impact op de omgeving groot.

Innovatiecluster voor ketenregie
De bouwsector wil een inhaalslag maken op het gebied van logistiek en ketenregie. TNO is samen met een consortium van kennisinstellingen en bedrijfsleven deze uitdaging aangegaan in het project “4C (Cross Chain Control Centers) in bouwlogistiek”. In opdracht van de Topsector Logistiek is twee jaar geleden hiervoor een innovatiecluster opgericht.

Advies en analyse
TNO, TU Delft, de Hogescholen Rotterdam en Utrecht hebben bij de start van beide bouwprojecten de bedrijven uit het consortium geadviseerd bij de keuze en de haalbaarheid van verschillende bouwlogistieke oplossingen. Het advies is mede onderbouwd met meerdere onderzoeken door studenten van de hogescholen. In de uitvoering van het bouwproject De Trip heeft TNO gedurende de afbouwfase van het project een analyse uitgevoerd op alle meetgegevens zoals aangeleverd en gemeten door VolkerWessels Bouwmaterieel.

Geef de eerste reactie