Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small- & Medium-sized Enterprises (ICCOS)

Projectleider

Mevr. Prof.Dr. M.E. Iacob

Programma manager

Paul Huijbregts (huijbregts@dinalog.nl)

ICCOS heeft tot doel de concurrentiepositie van de Nederlandse logistieke sector te verbeteren door de acceptatie en het gebruik van industrie 4.0-gerelateerde technologieën te verhogen in combinatie met geavanceerde real-time data-analyse. Daarbij wordt gekeken naar:

  • Logistieke IDS-architectuur: ontwerp van een gedetailleerde architectuur, inclusief richtlijnen en implementatiemodellen, voor het ontwerpen van een IDS waarin dingen, data, diensten, mensen, logistieke processen en (real-time) bedrijfslogica ingebed in kunstmatige intelligentie agenten (AIA’s) zijn verbonden op een autonome, interoperabele en veilige manier.
  • Artificial Intelligence Agents: samenwerkende kunstmatige agenten die (semi-) autonoom volledige (of gedeelten van) voorspellende, prescriptieve en autonome supply chain planningsprocessen kunnen coördineren, voorspellen en aanvullen, of fungeren als katalysator voor de initiatie van de zogenaamde nieuwe “business” momenten “op een ad-hoc vloeiende manier;
  • Toekomstig leren en werken: sector breed onderzoek om de kloof te dichten tussen de kennis- en vaardigheidsvereisten die voortvloeien uit slimme logistieke innovatie en het huidige onderwijs en de huidige professionele ontwikkeling op de werkplek. Daarnaast het definiëren van de toekomst van leren en werken in het industrie 4.0 tijdperk;
  • Industrie cases: de 6 consortiumpartners bieden een rijke testomgeving met datasets uit verschillende use cases voor de validatie van projectonderzoek en voor het creëren van kansen om nieuwe kennis uit experimenten te halen;

Facts & Figures

Klik hier voor de publieke eindrapportage van ICCOS en ReAL

Neem voor meer informatie contact op met Sebastiaan Piest.


Startdatum: 1 apr 2019
Einddatum: 1 jul 2022