Towards virtual ports in a Physical Internet

Projectleider

Mevr. Prof. dr. I.F.A. Vis

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Even het schip van de concurrent lenen

Iris Vis over onderzoek met Groningen Seaports en Havenbedrijf Rotterdam

Het ‘Physical Internet’ kan een oplossing zijn voor de transportsector om de stap te zetten naar een schoner en efficiënter logistiek systeem. Het Havenbedrijf Rotterdam interviewde prof.dr. Iris Vis over haar onderzoek naar de rol van havens binnen dit nieuwe logistieke idee.

‘Stel dat je een paar containers wijn van een wijngaard in Argentinië naar een supermarkt in Groningen wil vervoeren. Op dit moment komt daar een boel logistiek regelwerk bij kijken, en worden op voorhand langetermijncontracten met vervoerders gesloten,’ zegt Vis, hoogleraar industrial engineering met specialisatie havenlogistiek en ontwerp van transportnetwerken aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. ‘Met het nieuwe paradigma het Physical Internet kan dat logistieke proces net zo simpel worden als het versturen van een e-mail: als verzender maak je je dan geen zorgen over hoe die lading daar terecht komt, áls die er maar komt. Op tijd en betrouwbaar.’

Flexibiliteit in vervoersnetwerken

Om dat voor elkaar te krijgen, is meer flexibiliteit nodig in de vervoersnetwerken. ‘Distributieketens hebben nu eigen opslagruimtes, eigen vervoermiddelen en eigen contracten met vervoerders. Terwijl het duurzamer en efficiënter zou werken als je bijvoorbeeld die vervoersmiddelen, chauffeurs of opslagruimten deelt,’ zegt Vis. Dat gebruikers van logistieke netwerken elkaars magazijn mogen lenen. Of dat je van elkaars schepen en vrachtwagens gebruikmaakt. Vis: ‘Vervoersbeslissingen worden dan ook genomen vanuit het perspectief van individuele pakketten, niet meer alleen vanuit groepen containers. Door elkaars materialen te gebruiken en te benutten kan een grotere flexibiliteit in het netwerk ontstaan.’

Towards virtual ports in a Physical Internet

Omdat havens een kernrol spelen in goederenvervoer, is Vis samen met collega-onderzoekers in januari 2016 gestart met het vierjarige NWO-onderzoeksproject “Towards virtual ports in a Physical Internet” in nauwe samenwerking met Groningen Seaports en Havenbedrijf Rotterdam. Een van de doelen van het project is om de rol van stakeholders, zoals havenbedrijven, te bepalen in het Physical Internet. Vis: ‘Havens zijn de hoekstenen van Physical Internetnetwerken. Via havens worden goederen het achterland in getransporteerd. We gaan nu als eerste een blauwdruk ontwikkelen: wie zijn de partijen die een rol spelen in Physical Internet en welke rol is dit dan?’ Wereldwijd is dit het eerste onderzoeksproject op het gebied van Physical Internet waarin de rol van havens centraal staat.

Meer informatie

 

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Facts & Figures

Titel project
Towards virtual ports in a Physical Internet

Programma
Vitale Logistiek

Datum start
2016

Datum einde
2021

Bijdrage NWO
€ 591.000

Aanstelling van
1 Promovendus en 2 Postdocs

Projectleiding
Prof. dr. Iris Vis
Dean of Industry Relations
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Rijksuniversiteit Groningen
i.f.a.vis@rug.nl

Uitvoerders
Dr. ir. Paul Buijs
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Rijksuniversiteit Groningen

Dr. L. Callegari Coelho
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Rijksuniversiteit Groningen

Gerlach van der Heide
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Rijksuniversiteit Groningen

Ir. P.B.M. Fahim
Technische Universiteit Delft

Projectpartners
Groningen Seaports
Havenbedrijf Rotterdam

Project output

Contact
NWO: Inge van Leeuwen


Startdatum: 1 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2019