Call open: 15 miljoen euro voor cybersecurity voor digitale weerbaarheid

NWO heeft de KIC call ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ geopend. Met deze PPS-call beoogt NWO een substantiële impuls te geven aan cybersecurity-kennis en -innovatie, gericht op oplossingen voor digitale veiligheidsproblemen. Nieuwe kennis en innovatie zijn nodig om maatschappelijke transities op een veilige digitale manier vorm te geven. 

Per project kan er maximaal 3,4 miljoen onderzoeksfinanciering worden aangevraagd. Geïnteresseerden zijn welkom op 25 oktober tijdens de online informatiebijeenkomst. Het doel van dit programma is om een ​​significante bijdrage te leveren aan kennis en innovatie op het gebied van cybersecurity. Deze bijdrage is nodig om de digitale weerbaarheid van Nederland te versterken.

Vanwege de grote betrokkenheid in de KIA Veiligheid en CS4NL brengen we deze call graag onder de aandacht.

Onderzoeksthema’s

De onderzoeksvragen richten zich op een geïntegreerde aanpak en omvatten 7 onderzoeksthema’s:

 1. Security by design
 2. Veilige datagestuurde operaties
 3. Veilige en veerkrachtige connectiviteit
 4. Operationele technologie (OT) en IoT-beveiliging en veilige integratie met IT
 5. Cyberrisicobeheer
 6. Beveiliging van systemen en toeleveringsketens
 7. Cyberkennis en –vaardigheden

Bekijk de call for proposal

Budget en tijdschema

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt in totaal  15 miljoen euro. Per gehonoreerd project kan er een maximale subsidie toegewezen worden van 3,4 miljoen euro. Op projectniveau wordt een private bijdrage gevraagd van minimaal 15%.

 • 25 oktober 2023 – informatiebijeenkomst (online)
 • 7 december 2023 – matchmaking sessie (in Utrecht)
 • 11 januari 2024 – deadline intentieverklaring (onderzoeksbeschrijving)
 • 16 april 2024 – deadline voorstellen
 • December 2024 – subsidiebesluit

Bijeenkomsten

NWO nodigt geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de online informatiebijeenkomst op woensdag 25 oktober, van 13:00 tot 14:00 u. In de procedure wordt gewerkt met initiatieven en workshops en dit wordt toegelicht tijdens de bijeenkomst.

Inschrijven informatiebijeenkomst

Voor het vinden van partners in onderzoek worden geïnteresseerden uitgenodigd voor de matchmakingsbijeenkomst: op 7 december te Utrecht, van 12:00 tot 17:00 u.

Inschrijven matchmaking

Agenda’s

Deze call en de onderzoeksthema’s sluiten goed aan bij de prioriteiten van het programma Cybersecurity voor Nederland (CS4NL). De prioriteiten van CS4NL volgen de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s uit de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) Veiligheid en Sleuteltechnologieën, als onderdeel van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC).

KIC zoekt technologische economische kansen

Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Bron: NWO

Geef de eerste reactie