Logistiek platform wordt musthave

TKI Dinalog project PLATO doet onderzoek naar gebruik platforms door verladers

Digitalisering en het gebruik van logistieke platforms zijn voor veel ondernemingen toekomstmuziek, maar volgens onderzoekers van TNO gaat dat veranderen. Voor veel bedrijven duurt het niet lang meer voordat ze op de een of andere manier ermee te maken krijgen. Daarop voorbereid zijn is belangrijk.

Maar er is nog iets waardoor platforms een groot succes zijn, namelijk de digitale koppelingen die er tot stand worden gebracht. Bijvoorbeeld via de mobiele telefoon worden onze data gelezen, de locatie bepaald, voorkeuren en wensen in beeld gebracht en gevraagd. Zo weet het digitale platform steeds beter wat de consument zoekt en kan het met behulp van een slim algoritme het juiste product aanbieden. Ook in de logistiek zijn er allerlei platforms die bedrijven verder kunnen helpen, maar die zijn veelal nog onbekend.

“Kleine tot middelgrote verladers en vervoerders hebben beperkt zicht welke meerwaarde digitale platforms kunnen bieden”

Marijn van Adrichem, adviseur duurzame logistiek bij TNO
marij_van_adrichem.jpg

Nice to have

Marijn van Adrichem van onderzoeksinstituut TNO deed in het kader van het TKI Dinalog-project PLATO onderzoek naar logistieke platforms en het gebruik ervan door verladers. ‘Is het nu meer een nice to have of een musthave’, was de vraag die hij aan het begin van het onderzoek stelde. “Allereerst moet er worden opgemerkt dat de kleine tot middelgrote verladers en vervoerders een beperkt zicht hebben op welke meerwaarde digitale platforms ze kunnen bieden. In meerdere sessies bleef het bij de vraag of ze een succesvol digitaal platform in de logistiek zouden kunnen noemen angstvallig stil”, zo schreef hij in zijn conclusie.

“Ten tweede, de digitale volwassenheid van deze partijen is sterk wisselend. Een groot deel van de processen vindt nog steeds plaats op papier of in Excel. Dit maakt het lastig om direct gebruik te kunnen maken van de geavanceerdere digitale platforms. Daarnaast helpt het niet mee dat er veel verschillende digitale standaarden in omloop zijn die een andere manier van digitale communicatie vergen. De kleinere partijen in de logistiek zien het gebruik van digitale platforms of digitalisering in de brede zin veelal niet als noodzaak”, aldus de conclusies in het rapport.

Digitale samenwerking

Toch zijn er ontwikkelingen die bedrijven partijen ertoe aanzetten om te digitaliseren. Zo komt er steeds meer wetgeving die partijen dwingt stappen te zetten, maar ook ketenpartners stellen steeds meer eisen. Zo verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vanaf 2024 grote bedrijven om te rapporteren over hun CO2-emissies. “Aangezien logistieke ketens veelal complex zijn, vergt dit vergaande digitale samenwerking om dat mogelijk te maken. Daarnaast kunnen grotere partijen in een keten digitale samenwerking afdwingen, bijvoorbeeld bij het gebruik van visibility platforms. Verladers eisen hierbij van transporteurs om locatiedata van hun voertuigen beschikbaar te stellen aan dit soort platforms. Dit maakt dat het gebruik van digitale platforms steeds meer verschuift van een nice to have naar een musthave”, aldus Van Adrichem.

logistiek_platform.jpg

Een logistiek platform vergt goede data. De verwachting is dat dit soort platforms een steeds belangrijkere rol zullen spelen.

Klantgericht

Een andere reden om stappen te zetten op het gebied van digitalisering is de klant. Het gebruik van een digitaal platform kan helpen om de dienstverlening en de communicatie met klanten te verbeteren. Dat geeft een bedrijf een concurrentievoordeel, waardoor andere partijen zich genoodzaakt voelen om diezelfde stappen te zetten om bij te blijven. Partijen moeten daarin echter zelf een keus maken. Wat is de toegevoegde waarde, en wat is er nodig om gebruik te kunnen maken van een platform?

Van Adrichem ziet in het proces ook een rol weggelegd voor zogenoemde regisseurs zoals de overheid of verenigingen. “Dit kan door partijen beter te informeren over de waarde en benodigdheden bij het gebruik van digitale platforms. Daarnaast kan de regisseur ook een internationale rol aannemen met betrekking tot het ontwikkelen van internationaal geldende digitale standaarden. Tot slot heeft de ecosysteemregisseur de taak om tijdig verstoringen en veranderingen binnen het ecosysteem te traceren, zodat hier adequaat naar gehandeld kan worden.”

“Linksom of rechtsom komt digitalisering binnen in je bedrijf”

Nanne Schriek, projectleider Digitalisering bij evofenedex
Nanne-Schriek-500x500 SCM.jpg

De conclusie van het onderzoek van Adrichem is dan ook dat platforms niet meer weg zijn te denken in de logistiek van de toekomst. “Hoewel niet alle partijen er al mee bezig zijn, zal het niet lang meer duren voordat ze op de een of andere manier verplicht worden gesteld om op een manier te digitaliseren. Het advies zou zijn om hier nu al mee aan de slag te gaan om het initiatief bij jezelf te kunnen houden. Want hoe je het ook wendt of keert, digitalisering zal in de toekomst geen nice to have meer zijn, maar een musthave.”

Nanne Schriek, projectleider Digitalisering bij evofenedex, herkent de conclusies die TNO trekt. “Linksom of rechtsom komt digitalisering binnen in je bedrijf. Met het project DIL helpt evofenedex, samen met een aantal partners, bedrijven digital ready te maken, zodat het inschakelen van bijvoorbeeld een platform makkelijker en interessanter wordt.”

Geïnteresseerd in de uitkomsten van het project PLATO? Belangstellenden kunnen het rapport aanvragen bij Nanne Schriek via scm@evofenedex.nl.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex magazine nr. 1. Auteur: Job Halkes

Geef de eerste reactie