SBIR-oproep Betere benutting van de capaciteit van elektriciteitsnetwerken

Heeft u innovatieve ideeën om de benuttingsgraad van elektriciteitsnetwerken te verhogen? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daagt partijen uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere benutting van de capaciteit van bestaande of nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken.

Het doel van deze SBIR (Small Business Innovation Research is de werkwijze waarmee de overheid in een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt. Tijdens deze uitdaging leveren ondernemers innovatieve, oplossingsgerichte producten en diensten voor maatschappelijke vraagstukken) is het vinden van innovatieve oplossingen die leiden tot een betere of zo mogelijk optimale benuttingsgraad van bestaande en nieuw aan te leggen elektriciteitsnetwerken. Denk hierbij onder andere aan:

  • Slimmer ontwerpen, of slimmer inrichten van infrastructuur waardoor er bij dezelfde capaciteit, meer transport mogelijk is. Voorbeelden zijn bij het ontwerpen van oplossingen (voor het gebruikmaken van het huidige elektriciteitsnet) uitgaan van de nieuwe realiteit van het toekomstige elektriciteitssysteem, en meer meetbaarheid, analyse en stuurbaarheid opnemen in het energiesysteem dan momenteel gangbaar is.
  • Slimmer operationeel gebruiken. Voorbeelden zijn verbeterde interactie tussen de dagelijkse operatie van het net en de systemen die aan het net zijn gekoppeld of meer/beter gebruik van (de toegevoegde waarde van) digitale diensten.
  • Of combinaties hiervan.

Oplossingen kunnen ook buiten het domein van de netwerkbedrijven liggen. Denk hierbij onder andere aan:

  • oplossingen die ingrijpen op aangesloten installatie;
  • oplossingen die van geheel andere aard zijn, bijvoorbeeld institutionele, juridische of sociale innovaties.

Oplossingen hoeven zich niet te beperken tot wat er met de huidige regelgeving toegestaan of mogelijk is.

Er zijn ook verschillende typen oplossingen die we nadrukkelijk niet zoeken. In de oproeptekst leest u welke dat zijn.

Belangrijke data

18 april 2024, 14:00 – 16:30 uur Informatiebijeenkomst
14 mei 2024, 17:00 uur Sluiting indienen offertes fase 1
juni 2024 – 15 oktober 2024 Fase 1
november 2024 – november 2025 Fase 2

Proces

SBIR methodiek kent 2 fases. In fase 1 wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de innovatie. Fase 2 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Voor uitleg van de fasen en de procedure, bekijk Hoe werkt SBIR?

Budget

Er is een budget beschikbaar van maximaal € 1.500.000 (alle bedragen zijn inclusief btw).

  • Voor fase 1 is een budget van € 300.000 beschikbaar voor het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken. Het maximumbedrag per project is € 30.000.
  • Voor fase 2 is maximaal € 1.200.000 beschikbaar voor verder onderzoek en ontwikkeling van de innovatie. Het maximumbedrag per project is € 400.000 voor kleinere projecten en € 800.000 voor grotere projecten.

Belangrijk is dat u de motivatie heeft om van uw innovatie een succes te maken en doorgaat als de financiering vanuit de SBIR stopt.

Informatiebijeenkomst 18 april

Op donderdag 18 april 2024 van 14:00 tot 16:30 uur organiseren we een informatiebijeenkomst bij Space to Create in Utrecht. U kunt deze bijeenkomst op locatie in Utrecht of digitaal bijwonen. Wij geven u een toelichting op de oproep, u kunt vragen stellen en achteraf is er op locatie in Utrecht de mogelijkheid om na te praten en mogelijke partners te ontmoeten.

Momenteel zit de bijeenkomst in Utrecht vol, u kunt zich nog wel aanmelden voor online aanwezigheid. We plaatsen u op een wachtlijst voor de bijeenkomst op locatie wanneer u deze optie invult in het aanmeldformulier.

klik hier voor meer informatie. 

Geef de eerste reactie