Duurzaamheid

“De echte aardbei hoeft het experiment niet te ondergaan”

“Momenteel gaat tot tien procent van de aardbeien verloren tussen teler en retailer. Belangrijkste oorzaak is de suboptimale koelketen. Tussen retailer en consument gaat nog eens tot 20 procent verloren,” meldt Robert Ossevoort programmamanager TKI Dinalog. Het project Smart Strawberry Chain zet in op de ontwikkeling van een digital twin om aardbeien in de keten van Zuid- naar Noord-Europa beter te kunnen monitoren en zo derving te verminderen.  Andere partners in het project zijn onder meer Sensitech, Coop Zwitserland, Driscoll’s of Europe en WUR.

Expertise Leader and Research Scientist Postharvest Engineering Leo Lukasse van Universiteit Wageningen sprak tijdens zijn presentatie op het op 21 april in Terneuzen gehouden Agri & Food Logistiek Congres de verwachting uit dat dit jaar nog de eerste digital twin prototypes getest kunnen worden. “Eigenlijk willen we in de hele keten kunnen zeggen: dit is de kwaliteit. Dus als morgen de container wordt geopend, willen we nu al kunnen zeggen: we weten dat het topkwaliteit is of we gaan zien dat er iets niet goed is gegaan.” Het is waar de digital twin een rol kan spelen, geeft Leo aan.

Dezelfde reis in de computer
“Wat we hier willen is een digitale tweeling maken. In werkelijkheid reist een aardbei vanaf het moment van de oogst door de keten heen uiteindelijk naar de consument. Wij willen dat een digitale kopie van die aardbei in de digitale wereld in de computer diezelfde reis maakt. En die kopie is zo goed dat we onderweg steeds heel goed weten wat de kwaliteit van de fysieke tweeling is.”

De digitale representatie wordt gevoed met realtime metingen uit de ‘echte’ wereld. “We kunnen ongeveer realtime die digital twin voeden met wat de fysieke twin echt meemaakt.” Door de impact van de geregistreerde condities en de beslissingen die worden genomen te simuleren, kan het systeem een rol spelen bij decision support, geeft Leo aan. “De echte aardbei hoeft het experiment niet te ondergaan. We mogen fouten maken in de computer.”

Enthousiasme
Leo vergelijkt het fenomeen digital twin met hoe de blockchain zo’n zes jaar geleden was. “In mijn bubbel heeft iedereen het erover. Ik denk dat die hype er straks ook wel weer afgaat. Maar het idee is wel prachtig.” Hij ziet de nieuwe golf van optimisme over wat artificial intelligence (AI) allemaal kan als één van de redenen voor de aandacht voor digital twins.

Een andere factor die een rol speelt bij de interesse voor digital twins, is de ontwikkeling op het gebied van het realtime monitoren. “Je moet de digital twin voeden met realtime metingen en daar is ook echt wel iets aan het veranderen. We hebben de afgelopen jaren revolutionaire ontwikkelingen gezien.” Leo noemt het internet of things, remote communiceren, draadloze sensoren, of smart containers als voorbeeld.

Kwaliteitsdata
Wat is er nodig voor een digital twin? Hoewel de condities zoals temperatuur, zuurstof of luchtvochtigheid al goed in kaart te brengen zijn, ziet Leo dat dit voor het aspect kwaliteit nog wat anders ligt. “Eigenlijk willen we ook echt de kwaliteit weten. Dat is toch een beetje een droom. Op bepaalde punten in de keten zijn er wel kwaliteitsdata. En die willen we gebruiken voor decision support zodat we kunnen beslissen: deze aardbei gaat linksaf en niet rechtsaf.”

Product specifieke sensoren zouden kunnen helpen bij het vormen van een beeld van de kwaliteit. “Daar moeten we aan werken zodat we meer kunnen meten aan het product zelf. Dan heb je ook specifieke modellen nodig die kunnen voorspellen hoe de kwaliteit zich gaat ontwikkelen. Wij willen begrijpen waarom deze aardbeien plus die temperatuurregistratie daartoe leiden.”

“We moeten een generiek kwaliteitsmodel hebben en we hebben daar behoorlijke bouwstenen van liggen, maar we zijn er nog niet.” Aspecten zoals beginkwaliteit en batch specifieke parameters, maar ook de impact van verpakking zouden een plaats in het model moeten vinden, geeft Leo aan.

Het ontwikkelen van een generiek kwaliteitsmodel heeft nu prioriteit, laat hij weten. En dan kan het snel gaan; mogelijk later dit jaar verwacht Leo dat de eerste prototypes beschikbaar zullen zijn voor testen en die gekoppeld kunnen worden aan Sensitech data. “En wat we dan gaan meemaken of het enigszins levensvatbaar is of dat de conclusie wordt: stop daar maar mee, want dat gaat niet werken, dat gaan we dan zien.”

Bron: www.agfprimeur.nl.

 

Geef de eerste reactie