ICT & Informatievoorziening

Eerste innovatieproject CS4NL gehonoreerd

Vanuit het Cybersecurity voor Nederland (CS4NL) programma is het eerste onderzoeksproject gehonoreerd, binnen de call ‘Supply Chain Security’. Deze call heeft als doel om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van generieke kennis op het gebied van digitale veiligheid in logistieke ketens (supply chains) en de digitale veiligheid van de producten en diensten die deze ketens voortbrengen. Het gehonoreerde project ‘Cybersecurity in the Rotterdam Maritime Sector’ is gehonoreerd met middelen beschikbaar gesteld door TKI Dinalog, het kennisinstituut van de Topsector Logistiek.

Het project

Het onderzoek ‘CyberSecurity in the Rotterdam Maritime Sector’ heeft tot doel de cyberweerbaarheid in de complexe bedrijfsketens van de maritieme sector te vergroten, onder leiding van Erasmus Universiteit Rotterdam. Het project analyseert met behulp van een raamwerk voor de afhankelijkheden tussen bedrijven in maritieme operationele processen in en rond de Rotterdamse haven vijf case studies van kritieke processen. De vijf casestudies omvatten het aanlopen van schepen in de haven, het laden en lossen van gevaarlijke goederen, het ophalen van containers bij terminals, het bevoorraden van schepen met reserveonderdelen, voorraden en brandstof, en scheepsreparatie. Zo wordt er een effectieve bouwsteen ontwikkeld voor de Rotterdamse Cyber Resilience aanpak. Daarnaast wordt een bruikbare MKB-integratiestrategie ontwikkeld om, samen met partner FERM, grote aantallen MKB te betrekken in het opbouwen van cyberweerbaarheid van de diverse bedrijfspopulatie in het haven-maritieme domein. In het project werken verder NHL Stenden, TUDelft, Gemeente Rotterdam, Schuberg Philis, Smartport, Lloyd’s Register, Kotug en Platform Veilig Ondernemen samen in dit project.

CS4NL

De call gericht op Supply Chain Security is tot stand gekomen in samenwerking met de Topsector Logistiek, Energie, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, ICT en HTSM, binnen het thema systeem- en ketenveiligheid van het CS4NL programma. Cybersecurity voor Nederland (CS4NL) is het Breed Gedragen Programma (BGP) Kennis en Innovatie voor de Topsectoren. CS4NL betrekt de hele innovatieketen: wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek, cybersecurity bedrijven, de industrie die cybersecuritytoepassingen in producten verwerkt én de private en publieke eindgebruikers. dcypher beoogt met CS4NL het bespoedigen van samenwerking via programmering van open en gerichte subsidieoproepen (calls) en hiermee een substantiële impuls te geven aan cybersecurity-kennis en -innovatie in Nederland.

Geef de eerste reactie