Aan de slag met innovatie in je bedrijf, het kan nu!

Transport en logistiek zijn ontzettend belangrijk voor onze economie, maar hoe zorgen we ervoor dat de sector slimmer, flexibeler, groener en veiliger wordt? Het antwoord is simpel: door te blijven innoveren. Een MIT-Innovatiemakelaar helpt je daarbij. 

Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen.

MIT-Innovatiemakelaars (GESLOTEN)

Een MKB-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het inhuren van een externe adviseur. Hierbij kan het gaan om
1) innovatie van producten, processen of diensten (bijvoorbeeld het digitaliseren van processen)
2) het verlenen van technologische hulp (bijvoorbeeld de mogelijkheden onderzoeken voor het inschakelen van Artificiële intelligentie in je bedrijf)
3) diensten voor het overdragen van technologie (bijvoorbeeld door de inzet van sensoren op voertuigen en trailers  informatiestromen middels een dashboard te centraliseren en daarna op de juiste wijze in te zetten)

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog. Aanvragen voor MIT-Innovatiemakelaars worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

  • Data: 31 augustus 2023 is de deadline voor de uitvoering van projecten. Dit betekent dat aanvragen voor en de uitvoering van innovatie adviesdiensten en alle gerelateerde subsidiabele kosten, de facturen en betaalbewijzen voor deze datum gemaakt moeten zijn.
  • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
  • Maximale subsidie per project: de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten (berekend op begroot aantal uren x tarief) en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.
  • Aanvraagloket: TKI Dinalog (zie aanvraagformulier hieronder).

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen moeten na beschikking van de aanvraag voor 31 augustus 2023 worden gerealiseerd, gefactureerd en betaald. Gemaakte kosten na de genoemde einddatum komen niet voor subsidie in aanmerking! De te declareren kosten zijn slechts subsidiabel voor zover deze zijn gemaakt voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan u als MKB-ondernemer. Deze adviesdiensten zijn slechts subsidiabel indien zij tegen marktconforme tarieven door innovatiemakelaars worden uitgevoerd.

Honorering vindt plaats op basis van volgorde van aanvragen in relatie tot het nog beschikbare budget, de inhoudelijke matching met de thema’s uit het MIT MKB plan van de Topsector Logistiek en de maatschappelijke uitdagingen, de bevordering van innovaties en adaptatie van nieuwe technologieën en de intentie om de middelen zo breed mogelijk te kunnen inzetten over zoveel mogelijk MKB-bedrijven (maximale reach van de beschikbare middelen). Honorering kan slechts 1 keer over een periode van 3 jaar plaatsvinden met een maximum van 2 honoreringen in totaal.

Documenten, downloads en voorbereiding

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!