Heeft u een innovatief idee? Bent u op zoek naar innovatiemogelijkheden voor uw bedrijf? Of wilt u een project starten? TKI Dinalog helpt u hier graag bij. Innoveren doen we samen.

MIT-Innovatiemakelaars (GESLOTEN)

Een MKB-ondernemer met een innovatievraag kan een aanvraag indienen voor een MIT-Innovatiemakelaar. Een MIT-Innovatiemakelaar is bedoeld voor het inhuren van innovatieadviesdiensten. Hierbij kan het gaan om 1) innovatie van producten, processen of diensten, 2) het verlenen van technologische bijstand, en 3) diensten voor het overdragen van technologie.

U kunt uw aanvraag indienen bij TKI Dinalog. Aanvragen voor MIT-Innovatiemakelaars worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

 • Data: maandag 31 augustus 2022 is de deadline voor de uitvoering van projecten. Dit betekent dat aanvragen voor en de uitvoering van innovatie adviesdiensten en alle gerelateerde subsidiabele kosten, de facturen en betaalbewijzen voor deze datum gemaakt moeten zijn.
 • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
 • Maximale subsidie per project: de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en is maximaal €10.000 per mkb-ondernemer.
 • Aanvraagloket: TKI Dinalog (zie aanvraagformulier hieronder).

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen moeten na beschikking van de aanvraag voor 31 augustus 2022 worden gerealiseerd, gefactureerd en betaald. Gemaakte kosten na de genoemde einddatum komen niet voor subsidie in aanmerking! De te declareren kosten zijn slechts subsidiabel voor zover deze zijn gemaakt voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan u als MKB-ondernemer. Deze adviesdiensten zijn slechts subsidiabel indien zij tegen marktconforme tarieven door innovatiemakelaars worden uitgevoerd.

TKI Dinalog – Formulier voor subsidie-aanvraag MIT innovatiemakelaar

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) GESLOTEN

De MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het Midden- en Kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

 • Data: open vanaf (datum volgt) voor het aanvragen van kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten en vanaf donderdag (datum volgt) voor R&D samenwerkingsprojecten. Deadline voor aanvragen is donderdag 10 september 2020. Zorg voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten dat u de subsidie op tijd aanvraagt. RVO handelt aanvragen namelijk af op volgorde van binnenkomst.
 • Hoofdaanvrager: mkb-ondernemer(s).
 • Maximale subsidie per project:
  • Kennisvoucher: de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 3.750 per mkb-ondernemer.
  • Haalbaarheidsproject: de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer.
  • R&D-samenwerkingsproject: de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per mkb-ondernemer.
 • Looptijd:
  • Kennisvoucher: 4 maanden na de start van het project.
  • Haalbaarheidsproject: 12 maanden na de start van het project.
  • R&D-samenwerkingsproject: 24 maanden na de start van het project.
 • Aanvraagloket: RVO – Loketwijzer voor de MIT regeling

 

Verdere informatie over de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)