Design of LNG Networks

Programma manager

Bas van Bree (bree@dinalog.nl)

Ontwerp van LNG-netwerken

Vloeibaar gemaakt aardgas, LNG, wordt in de nabije toekomst een belangrijke brandstof voor schepen en vrachtwagens. De Europese Unie en de nationale regeringen hebben hun beleid op grote lijnen gemaakt, en veel bedrijven bereiden zich voor op een overgangsperiode naar een intensief gebruik van LNG. In de industrie bestaat een sterke behoefte aan de ontwikkeling van de benodigde bouwstenen voor hun business cases. We ontwikkelen deze bouwstenen, enkele business cases, alsmede methoden voor de planning en sturing van de logistiek in LNG synchromodale transportnetwerken.

Activiteiten
I. LNG-leveringsketens en synchromodale transportnetwerken: identificatie van markten en te bedienen vraag, economische en sensitiviteitsanalyses, definitie van logistieke eisen en opties voor synchromodaal transport.

II. Multimodale inventaris-routing problemen: afleiden van tools voor de efficiënte en effectieve aanlevering van distributiepunten in het netwerk door synchromodale activiteiten.

III. Directe levering multimodale transportproblemen: afleiden van beslissingstools voor de efficiënte, directe ship-to-ship brandstofvoorziening op zee.

Verwachte resultaten:
Het belangrijkste doel is het onderzoeken van mogelijke benaderingen van het ontwerp van LNG synchromodale transportnetwerken en tools voor planning en transport en bevoorrading, waardoor dit type brandstof toegankelijk wordt en efficiënt door alle transportmiddelen kan worden gebruikt. Verwachte resultaten van dit onderzoek zijn marktidentificatie, vraagvoorspellingen, economische analyses en business cases. De ontwikkelde kennis van LNG-specifieke aspecten in de logistiek kunnen de ontwikkelingsactiviteiten in de sector in Nederland versterken en Nederlandse bedrijven aan de leiding plaatsen in de ontwikkeling van LNG-netwerken in Europa

Facts & Figures


Startdatum: 31 aug 2013
Einddatum: 30 dec 2016