Cross Chain Collaboration Center (4C)

LNG project Dinalog: Dit is er bereikt dit moet gebeuren

LNG is een van de vele projecten die Dinalog de afgelopen 10 jaar heeft opgepakt. Wat is er bereikt? Wat was er voor nodig. Wat levert het op en hoe nu verder? Iris Vis, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen blikt in een speciaal online magazine terug en kijkt vooruit.

Vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) is een belangrijke brandstof in de transitie naar duurzame brandstoffen. Dit moet gaan leiden tot een lagere milieubelasting bij het rijden en varen.

Om dit type brandstof toegankelijk te maken en efficiënt door alle transportmiddelen te laten gebruiken, is het project Design for LNG Networks opgestart. Wat zijn de logistieke uitdagingen voor de introductie van een duurzame brandstof in de sector? Want zegt Iris Vis hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen in het speciale online magazine over 10 jaar Dinalog : “Duurzame brandstof is mooi, maar niet zonder een duurzaam distributienetwerk.”

Reden voor de initiatiefnemers van het LNG project dieper te duiken in de behoeften en wensen. Hiervoor zijn drie pijlers gedefinieerd. Ten eerste de infrastructuur. Hoeveel LNG tankstations zijn er nodig en waar moeten ze komen? Tweede speerpunt is het duurzaam bevoorraden. “Hoe kun je de vervoersmiddelen routeren zodat het LNG op het juiste moment op de juiste plek aanwezig is. En kan dat synchromodaal?

Derde belangrijke punt is het bedrijfskundige aspect. Welke aanpassingen moeten bedrijven doen om een nieuwe brandstof te introduceren. “Wij hebben tools ontwikkeld waarmee investeringsbeslissingen mee kunnen worden genomen.”

Download hier het eindrapport.

Geef de eerste reactie