De regio Vlaanderen-Nederland wil zich ontwikkelen tot duurzame draaischijf en gateway naar Europa. De nadruk ligt daarom op het optimaliseren en verduurzamen van alle transportmodaliteiten en innovatie. Het project Grenzeloze logistiek reikt hierbij een helpende hand door middel van grensoverschrijdende samenwerking en meerwaarde.

De logistieke sector wordt niet alleen stevig verankerd in de grensregio, maar geeft het project ook een uniek kijkje in de toekomst van logistiek in onze grensregio.

De projectonderdelen zijn:
1. De actie “Projectcoördinatie” verzekert een geslaagd partnerschap met intensieve kennis- en ervaringsuitwisseling, brede disseminatie en geslaagde dialoog en rapportering.

2. De actie “Communicatie” faciliteert kennisuitwisseling. De vergaarde kennis wordt optimaal gecommuniceerd naar alle betrokken partijen en projectpartners, én naar de logistieke sector / publieke opinie in haar totaliteit.

3. Technologymapping: het gericht in kaart brengen van het innovatiepotentieel van de sector en op die manier toepassingsgericht onderzoek binnen kennisinstellingen initiëren.

4. Efficiënt ruimtegebruik: het faciliteren van optimale logistieke bedrijvenparken, het aanmoedigen van lokale slimme logistieke investeringen op vlak van ruimtegebruik.

5. Impactprojecten: projecten met impact door hun potentieel voor de grensregio, hun voorbeeldfunctie voor de grensregio of hun toonaangevende innovativiteit. Bovendien is een deel van de projecten gericht op de speerpunten van het Nederlandse innovatieprogramma Logistiek & Supply Chains (onderbracht in het topinstituut Dinalog) en het Vlaanderen in Actie & Flanders Logistics initiatief.

http://www.grenzelozelogistiek.be
www.grenzelozelogistiek.be

Facts & Figures

12 projectpartners
6 demoprojecten