Human Capital

Topteam Logistiek presenteert resultaten Topsector Logistiek aan Minister Schultz van Haegen

Op maandag 29 juni heeft Arthur van Dijk namens het Topteam Logistiek de resultaten van de Topsector Logistiek in 2014 gepresenteerd aan Minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Jannie van Andel van Unilever en Tom Tillemans van H.J. Heinz gaven een toelichting op twee best practices: het dinalog project 4c4more en het lean & green project van Connekt

Nederland bezet op dit moment op logistiek gebied wereldwijd de tweede positie. Door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt hard samengewerkt om in 2020 aan de top te (blijven) staan. Om dit te bereiken, loopt een groot aantal projecten.

Samenwerking

Arthur van Dijk, lid van het Topteam Logistiek: “Door samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden wordt innovatie bereikt die betere winstgevendheid oplevert voor bedrijven en die oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken.”

Schaalvoordelen creëren 

Voorbeeld: Unilever is één van de bedrijven die samen met vier universiteiten het Dinalog project 4C4More heeft opgezet. Binnen dit ketensamenwerkingsproject worden schaalvoordelen gecreëerd binnen de logistieke keten. Ook wordt een ketenplatform opgezet waarin complexe supply chains gecoördineerd en gedirigeerd worden. Dat moet leiden tot het combineren en optimaliseren van lading, betere service binnen het netwerk, minder milieuverontreiniging en een betere concurrentiepositie van Nederland. Jannie van Andel, Unilever: “Zonder de Topsector Logistiek was dit project nooit mogelijk geweest. Door de extra ondersteuning vanuit de topsector voelden wij ons gesteund om het project met elkaar aan te gaan. Ondertussen hebben we een aantal belangrijke stappen gezet. De benodigde infrastructuur staat, we hebben gekozen een onbemande control tower op te zetten. Een Eco systeem waarin partijen op een onafhankelijke wijze met elkaar samen kunnen werken. Er zijn nog enkele belangrijke aandachtspunten, zoals gainsharing. Maar ik vertrouw er op dat we daar met elkaar, en met de support van de topsector, zeker uit zullen komen.”

Geef de eerste reactie