TLIP sluit zich aan bij RESULD: digitalisering van wereldwijde toeleveringsketens voor groenten en fruit

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat TLIP zal deelnemen aan RESULD (Responsible Supply Chains and Logistics Due Diligence).

RESULD is bedoeld om belemmeringen in de wereldwijde handel aan te pakken die voortkomen uit papieren grensoverschrijdende processen. Het zal dit doen door de toeleveringsketens van groente en fruit tussen Kenia, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van begin tot eind te digitaliseren.

Wanneer het transport van groenten en fruit wordt onderbroken, leidt dit tot een reeks extra kosten, zoals het inhuren van extra arbeidskrachten om de producten opnieuw te verpakken en te redden, en boetes, heffingen en boetes die door distributeurs worden opgelegd. Bovendien zijn verse groenten en fruit, vanwege hun korte houdbaarheid en de noodzaak van koeling, bijzonder gevoelig voor productverlies wanneer de toeleveringsketen wordt verstoord. In een rapport uit 2023 van de Global Coalition of Fresh Produce staat: “Deze situatie wordt nog verergerd door een gebrek aan digitale integratie tussen de verschillende actoren in de toeleveringsketen, waaronder vervoerders, havenautoriteiten, leveranciers van havendiensten, vrachtwagen- en spoorwegbedrijven, opslag- en expeditiebedrijven, importeurs en exporteurs. Dit gebrek aan communicatie leidt tot grotere vertragingen en hogere kosten.”

Door de handel in groente en fruit te verbeteren door middel van digitalisering, wil RESULD de productkwaliteit verbeteren en de ESG-normen handhaven door middel van gereguleerde en zelf opgelegde maatregelen binnen deze toeleveringsketens. Hier komt TLIP om de hoek kijken, als een uitgebreide datapijplijn voor handelszendingen in het project.

Over RESULD
RESULD wordt geleid door een consortium onder leiding van de Rotterdam School of Management en Docklab, een technologielab en venture studio gevestigd in de haven van Rotterdam. Ze hebben onlangs bijna een half miljoen dollar gekregen om het project uit te voeren van TKI-Dinalog, het Nederlands Instituut voor Geavanceerde Logistiek.

Het consortium bestaat verder uit het Havenbedrijf Rotterdam, GroentenFruit Huis, CargoLedger, Annona, Wageningen University & Research en Hogeschool Windesheim.

TLIP verbindt belanghebbenden in toeleveringsketens
De integratie van TLIP stelt RESULD in staat om naadloze samenwerking te ondersteunen tussen de systemen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de toeleveringsketens. In één use case helpt TLIP bijvoorbeeld om alle actoren van een handelsketen in Kenia en het Verenigd Koninkrijk met elkaar te verbinden door als ruggengraat te dienen van een end-to-end datapijplijn.

Met ambitieuze doelstellingen om grensoverschrijdende processen te stroomlijnen, biedt TLIP een groot potentieel voor het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van handelsbelemmeringen. TLIP maakt bijvoorbeeld gegevensuitwisseling direct vanaf de bron mogelijk, waardoor het naadloos kan worden gedeeld met alle relevante belanghebbenden. Bovendien biedt TLIP, doordat het gebouwd is op de IOTA digitale grootboektechnologie, RESULD voordelen zoals onveranderlijke records en uitgebreide traceerbaarheid die essentieel zijn voor een digitale toeleveringsketen van begin tot eind.

Zoals Aljiosa Beije, Chief Technical Officer van Docklab, uitlegt: “TLIP is een belangrijk onderdeel van de visie van RESULD op een echt digitale end-to-end supply chain-oplossing. Niet alleen vanuit een technisch perspectief, maar ook wat betreft het ecosysteem.”

Leren van eerdere projecten om toekomstig succes te garanderen
RESULD maakt gebruik van de inzichten die zijn opgedaan bij verschillende eerdere digitaliseringsinitiatieven.

  • Twee initiatieven van TKI-Dinalog: Spark! Living Lab, een initiatief dat zich richt op technologieën voor het delen van gegevens in de toeleveringsketen en logistiek, waaronder eigendomsoverdrachten van digitale vrachtbrieven en innovatieve digitale twinoplossingen voor de toeleveringsketen; en GEDAC (Government Digitization to Enhance Agro-food Chains), een project dat zich richt op het digitaliseren van certificaten zoals het fytosanitair certificaat in internationale agro- en voedselketens.
  • Ecosystem of Trust pilots uitgevoerd door een consortium onder leiding van het UK Institute of Export & International Trade. In deze pilots werd TLIP getest als een infrastructuur voor het delen van gegevens voor handelszendingen (koffie, thee, bloemen, bevroren vis en ingeblikt voedsel) tussen het VK, Kenia en de EU.
  • Andere baanbrekende Nederlandse en Europese onderzoeksprojecten zoals QuayConnect, een initiatief dat de stroom van documenten en informatie in inklaringsprocessen automatiseert.

Bovendien zal RESULD in de loop van het project vier nieuwe use cases identificeren om de overgang naar gedigitaliseerde processen te versnellen.

Een project op maat van de huidige eisen en vooruitgang
De timing voor RESULD is perfect afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen en behoeften van het wereldwijde handelslandschap.

De digitale uitwisseling van handelsgegevens tussen systemen bevindt zich nog in een vroeg stadium. Ondanks de vooruitgang in interne digitale systemen neemt de externe gegevensuitwisseling vaak zijn toevlucht tot papieren documenten zoals PDF’s vanwege interoperabiliteitskloven.

Er zijn echter tekenen van ontwikkeling. Uit een studie van de OESO blijkt dat digitale connectiviteit de kosten van de wereldhandel verlaagt, waarbij een toename van de digitale connectiviteit met 1% leidt tot een verlaging van de kosten met 0,1%. Bovendien suggereert dezelfde studie dat de impact van digitale connectiviteit op de kosten van internationale handel aanzienlijk toeneemt in de tijd, met een verdrievoudiging tussen 1995 en 2018.

Bovendien bevordert de wetgeving de digitalisering. Zo maakt de Britse Electronic Trade Documents Act van september 2023 digitale eigendomsoverdracht van handelsdocumenten mogelijk. Door elektronische handelsdocumenten als gelijkwaardig aan papieren documenten te erkennen, opent de wet mogelijkheden voor innovatie, vooral op het gebied van duurzaamheid. Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), dat in 2023 van start gaat, verplicht bedrijven die in de EU importeren om emissies in hun toeleveringsketens bekend te maken en te valideren. Naleving van ESG-regelgeving is niet alleen cruciaal voor wettelijke naleving, maar ook om te voldoen aan de vraag van consumenten naar transparantie en duurzaamheid in de herkomst van producten.

Bron: TLIP

Geef de eerste reactie