Human Capital

200ste promotie markeert nieuwe koers onderzoeksschool Beta

Hét landelijk academisch platform zijn voor het wetenschappelijk gebied operations management. Met interfaces naar aanpalende vakgebieden, specialistische PhD-vakken voor promovendi en een jaarlijks congres voor alle stafleden, promovendi en postdocs. Dit is de ambitie van Beta, Research School for Operations Management and Logistics. De onderzoeksschool waarin de universiteiten van Eindhoven en Twente samenwerken bestaat 20 jaar en viert de 200ste promotie met een reünie op 24 november. Op die dag wordt de nieuwe koers officieel ingezet.

Nederlandse wetenschappelijke onderzoeksscholen staan op een keerpunt. Toen ze in de jaren ’90 werden opgericht waren het de enige instituten die richtlijnen stelden voor de opleiding van promovendi en volledige opleidingen voor hen aanboden. Hierbij stond niet alleen het opleveren van het proefschrift centraal. De promovendi kregen ook vakken binnen hun wetenschappelijke discipline en ze ontwikkelden hun netwerk. Met de opkomst van graduate schools hebben universiteiten hun PhD-opleidingen de laatste jaren formeler gemaakt. Onderzoeksscholen hoeven hierdoor niet meer zelf de regels voor promovendi te bepalen. Zij richten zich vanaf nu op de landelijke netwerkontwikkeling binnen het eigen vakgebied en ze bieden een programma van PhD-vakken op topniveau, op landelijke schaal en gedoceerd door de beste professoren per onderwerp.

Opschalen
‘Het is een goede ontwikkeling dat bijna alle Nederlandse universiteiten via hun graduate programs of schools nu eisen stellen aan de opleiding van PhD-studenten.’ Dit zegt prof.dr.ir. Geert-Jan van Houtum, wetenschappelijk directeur van onderzoeksschool Beta. ‘Onderzoeksscholen blijven hierbij belangrijk. Er is namelijk een duidelijke behoefte om diepgaande inhoudelijke vakken op nationaal niveau te organiseren. Voor veel vakgebieden kunnen individuele universiteiten dit niet doen, omdat ze niet de vereiste schaalgrootte hebben. Daarnaast is de community-vorming voor zowel PhD-studenten, postdocs als stafleden belangrijk. Iedereen blijft daarmee beter op de hoogte van elkaars onderzoek. Ook helpt het voor de matchmaking tussen de jonge onderzoekers en universiteiten voor postdoc en tenure track posities. De PhD-vakken en community-vorming kunnen worden georganiseerd via landelijk opererende onderzoeksscholen. Beta heeft als doel om dit te doen voor het gebied operations management.’ De scope van Beta zal daarbij smaller worden dan voorheen om enerzijds meer specialisatie mogelijk te maken en anderzijds landelijk te kunnen opereren, aldus Van Houtum: ‘Tot nu toe omvatte Beta het gebied operations management en alle aanpalende disciplines zoals operations research, information systems, human performance management en new product development. Dit is te veelomvattend voor de nationale schaal. Daarom richt het nieuwe Beta zich op het vakgebied operations management en de bruggen ofwel interfaces met de andere disciplines. Die interfaces met andere gebieden zijn belangrijk, want juist op die interfaces liggen veel mogelijkheden voor innovatief onderzoek.’

Voordelen
Onderzoeksschool Beta is een gezamenlijk instituut van de Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente. Per 1 januari sluiten ook Wageningen University & Research, Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam zich bij Beta aan. Daarnaast werkt Beta samen met onderzoeksschool TRAIL, waarbij de operations management-groepen van de universiteiten van Delft, Groningen en Erasmus Rotterdam zijn aangesloten. Van Houtum: ‘Dan hebben we dus de 8 grote groepen van operations management in Nederland bij elkaar. Dit zorgt in de eerste plaats voor een landelijke dekking en dus een landelijk netwerk. Bovendien wordt het cursusprogramma voor PhD-vakken door de top-expertise van docenten en professoren uit alle hoeken van ons land nog sterker. Er is straks geen betere promotieopleiding voor operations management dan bij Beta.’ Volgens Van Houtum levert het nieuwe Beta veel voordelen op, zowel binnen de academische wereld als daarbuiten: ‘Ten eerste is er straks dus een landelijk platform waar promovendi gespecialiseerde PhD-cursussen kunnen volgen en stafleden elkaar beter kennen en vinden. Deze netwerkfunctie gaan we versterken door een jaarlijks nationaal congres te organiseren. Verder brengt een goed functionerend Beta het niveau van alle betrokken groepen omhoog en maakt het de vorming van sterke consortia voor onderzoeksprojecten beter mogelijk. Dit is ook goed nieuws voor het bedrijfsleven en de topsector logistiek. Zij kunnen rekenen op een hoog niveau van projecten die ze samen met universiteiten doen en op een sterkere kennisuitwisseling’, aldus Van Houtum.

Reünie
Hoewel de voorbereidingen al enige tijd lopen gaat de nieuwe koers van Beta officieel van start per 1 januari 2017, wanneer een nieuw bestuur zal aantreden. De oude koers wordt daarmee afgesloten. Hierbij wordt stilgestaan tijdens de reünie met symposium op 24 november in Utrecht. Dan kijken de deelnemers samen terug op de rijke historie van de onderzoeksschool, die inmiddels de 200ste promotie heeft opgeleverd. Op 27 oktober promoveerde Veaceslav Ghilas met zijn proefschrift over het combineren van goederen- en personenvervoer: ‘The Pickup and Delivery Problem with Time Windows and Scheduled Lines’. Hij wordt tijdens de reünie nog even in het zonnetje gezet. Het proefschrift is een van de ‘diamantjes’ die Beta door de jaren heen heeft opgeleverd, aldus Van Houtum: ‘We hebben in al die jaren veel baanbrekend werk verricht. Ook zijn al onze 200 gepromoveerden op prachtige plekken in de academische wereld en het bedrijfsleven terechtgekomen.’

Geef de eerste reactie