Supply Chain Management

4 miljoen euro toegekend voor onderzoek binnen de Topsector Logistiek

Binnen de onderzoeksprogramma’s Vitale Logistiek en Accelerator zijn negen projecten gehonoreerd. De projecten gaan een belangrijke bijdrage leveren aan zowel fundamenteel en toegepast onderzoek binnen de verschillende roadmaps van de Topsector Logistiek als de implementatie van onderzoeksresultaten in de sector. Met de toekenning is vier miljoen euro gemoeid.

Vitale Logistiek
Het doel van het onderzoeksprogramma Vitale Logistiek is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn. Vijf projecten voor fundamenteel onderzoek en één project voor industrieel (R&D) onderzoek zijn gehonoreerd.
Het beschikbare budget van drie miljoen euro voor dit onderzoeksprogramma bestaat uit bijdragen van NWO en TKI Dinalog. De TKI-middelen zijn afkomstig van het ministerie van Economische Zaken. Het TKI Dinalog (voorheen TKI Logistiek) is een samenwerking van TNO, Dinalog en NWO.

Accelerator
Innovatie in de logistieke sector is al een aantal jaren aan de gang. Consortia zijn gevormd en hebben onderzoek verricht. In een aantal gevallen zijn deze consortia doorontwikkeld tot innovatieclusters of community’s, waarin wordt nagedacht over de volgende stappen in onderzoek en waarin bedrijven een belangrijk deel van de financiering opbrengen.

Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn middelen beschikbaar gesteld aan het TKI Logistiek voor het onderzoeksprogramma Accelerator. Drie projecten waarin het doel vooral is om deze bestaande community’s te ondersteunen en faciliteren in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda zijn gehonoreerd.

Overzicht van de projecten

Voor Vitale Logistiek zijn de volgende projecten gehonoreerd:

Emergency Service Logistics: Network Design and Dynamic Dispatching
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. G.J.J.A.N. van Houtum (TUE)

Noodgevallen, zoals de breakdown van een MRI-scanner of brand in een woonhuis vragen om een snelle reactie. Spare parts en brandweerauto’s wil je in relatieve nabijheid van het incident hebben zodat er snel een oplossing ter plaatse is. Dit vereist een netwerk van verschillende opslaglocaties. De juiste dekking tegen de laagst mogelijke kosten is de uitdaging voor de eigenaren van zo’n Emergency Resource Network. Dit project ontwikkelt onder andere een model dat hen hierbij kan helpen.

> Lees meer

Adaptive Logistics in Circular Economy? ADAPNER
Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. J.C. Wortmann (RUG)

Biomassa speelt een centrale rol bij biologische voeding en als grondstof voor biogas. Biogas is momenteel niet economisch rendabel in Nederland zonder subsidies. Dit wordt vooral veroorzaakt door de logistieke kosten. Vervoer van biomassa, biogas en digestaat is momenteel te duur om een ”‹”‹levensvatbare circulaire economie rond biogas te waarborgen. Dit project richt zich op het realiseren van economische haalbaarheid door nieuwe technologieën en nieuwe organisatievormen op dit gebied.

> Lees meer

DATAS for cities
Hoofdaanvrager: prof. dr. T. Van Woensel (TUE)

Efficiëntie en betrouwbaarheid in (stads) logistiek en supply chain planning is essentieel om concurrerend te blijven en duurzaamheid te verbeteren. Het doel van dit project is om onderzoek, ontwikkeling en het (in de praktijk) testen van een geavanceerde decision support systeem te realiseren. Zowel voor multi-channel (retail, detail en e-tail) als voor de samenwerking tussen verschillende bedrijven.

> Lees meer

2-Truck Platoon matching for collaborative planning
Hoofdaanvrager: mr. H. Zwijnenberg (TNO Delft)

De introductie van platooning, waarbij twee vrachtwagens vrijwel gekoppeld rijden (op minder dan één seconde van elkaar), lijkt veel voordelen te bieden. Minder brandstofverbuik en lagere emissies zullen vervoerders, op vraag van verladers, uitdagen om zoveel mogelijk het potentieel hiervan te benutten.

Dit voorstel richt zich op de industriële uitdaging die hier nog in ligt: namelijk een gezamenlijke matching- en planningssysteem ontwikkelen.

>Lees meer

Effective Use of Reefer Containers for conditioned products through the Port of Rotterdam; a transition oriented approach (EURECA)
Hoofdaanvrager: prof. dr. H. Geerlings (EUR)

Een van de belangrijkste zakelijke mogelijkheden voor de Rotterdamse haven is de groei van de geconditioneerde containers. De koelketen vereist meer dan de standaard kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan geavanceerde teminals en uitstekende prestaties in containeronderhoud. Dit project richt zich op een innovatieve management strategie om zo barrières bij alle betrokkenen te overwinnen. Op die manier werken we aan een vitale, efficiënte en duurzame supply chain gebaseerd op geconditioneerd vervoer wereldwijd, met een centrale rol voor de Port of Rotterdam.

> Lees meer

Towards virtual ports in a physical internet
Hoofdaanvrager: prof. dr. I.F.A. Vis (RUG)

In dit project streeft men ernaar om de toekomstige rol van de havens te conceptualiseren in het kader van het Physical Internet (PI) initiatief. Het ontwerpen van decision-support systemen maken PI op de korte en middellange termijn al mogelijk voor Havenlogistiek- en Hinterlandoperaties. PI biedt een uitbereiding op een synchromodale denkwijze onder andere door op containerniveau en zelfs op vrachtniveau te kijken naar real-time planning, inclusief de selectie voor overslagpunten en verschillende modaliteiten.

> Lees meer

Voor Accelerator zijn de volgende projecten gehonoreerd:

Sociale innovatie voor versnelling innovatievermogen logistieke sector

Hoofdaanvrager: prof. dr. S. Dhondt (TNO Leiden)

De sector, en de overheid, investeren belangrijke sommen om de bedrijven te helpen met nieuwe planningsmethoden, operationele concepten en nieuwe technologieën. In de praktijk is sprake van een innovatieparadox: veel ideeën, maar te weinig praktische implementatie. Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het ontwikkelen van het Human Capital in en buiten de bedrijven om deze situatie te verbeteren.

> Lees meer

SYNCHRO-GAMING: Simulatie en serious gaming spoorgoederenvervoer en synchromodaal vervoer met ketenpartijen

Hoofdaanvrager: drs. J. van Meijeren (TNO Delft)

Innovaties in afzonderlijke transportmodaliteiten en in synchromodaal vervoer bieden mogelijkheden om transport efficiënt, flexibel, betrouwbaar en duurzaam te organiseren en daarmee in te spelen op de (individuele) wensen van de klant en specifieke netwerkomstandigheden (groot onderhoud, verstoringen).

Het doel van dit project is het identificeren van de (combinaties van) maatregelen voor verbetering van efficiëntie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid van logistieke ketens die het meest effectief zijn en het creëren van draagvlak bij betrokken partijen die de maatregel(en) met elkaar moeten implementeren.

>Lees meer

H2020 Smart-Rail
Hoofdaanvrager: drs. C. Ming (TNO Delft)

De algemene doelstelling van Smart -Rail is: het verbeteren van het goederenvervoer per spoor diensten aangeboden aan verladers. Hierbij richt het project zich op de vijf key performance indicators: betrouwbaarheid, doorlooptijd, kosten, flexibiliteit en zicht.

> Lees meer

Besluitvorming

Binnen de call Vitale Logistiek honoreert het bestuur van het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Dinalog (industrieel) en Het NWO Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen (fundamenteel) de projecten. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een internationale beoordelingscommissie en de programmacommissie TKI Dinalog. Met de financiering binnen de call Accelerator ondersteunt en faciliteert het TKI in het verder uitvoeren van de onderzoeksagenda’s die bijdragen aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van Bree

Geef de eerste reactie