Supply Chain Management

6 oktober deadline Call for Papers – Vervoerslogistieke werkdagen 2017

Op donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017 vinden de 24ste Vervoerslogistieke Werkdagen (VLW) plaats in Mechelen, België. TKI Dinalog steunt de Vervoerslogistieke Werkdagen en nodigt u graag namens de organisatie uit.

De VLW is inmiddels niet meer weg te denken in logistiek onderzoeksland, een begrip met een geheel eigen karakter. Het biedt naast een platform voor kennisdeling ook een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, ondernemers en overheid op het gebied van logistiek.

Tijdens de VLW hoort u de nieuwste bevindingen van logistiek onderzoek op een zeer breed terrein. Er is volop gelegenheid om naar aanleiding daarvan te discussiëren over de mogelijkheden, behoeften en knelpunten en lange termijnperspectieven die de onderzoeksresultaten laten zien. Thema’s die dit jaar aan bod komen zijn onder meer: bouwlogistiek, retaillogistiek, nieuwe verdienmodellen, gedragsbeïnvloeding, stadslogistiek, e-commerce, human capital. Daarnaast gaan we dit jaar aan de slag met een managementgame.

De Call for Papers is nu geopend. We nodigen u uit een paper in te dienen. Het indienen van een schriftelijke bijdrage naar aanleiding van een paper van een andere indiener is ook mogelijk. Zie voor meer informatie en inschrijving ook de website van de Vervoerslogistieke Werkdagen,  http://www.vervoerslogistiekewerkdagen.org

Geef de eerste reactie