Calls for proposals

Update! – Accelerator Call 2020!

Update over de deadline van de ‘Accelerator Call’ 2020

In verband met de hack bij het NWO netwerk zal ook voor de Accelerator Call in de week van 22 tot en met 26 maart meer duidelijk komen over het afwikkelen van deze call. Op de website van NWO wordt in de geplande herstart nu 1 april als voorlopige nieuwe deadline aangehouden voor het indienen van voorstellen. Wij raden u aan om de NWO website goed in de gaten te houden.

Verdere inhoudelijke informatie over deze call verwijzen wij u naar de betreffende webpagina https://www.nwo.nl/nieuws/herstart-subsidieproces

De ‘Accelerator Call’ 2020 sluit aan op de agenda van de Topsector Logistiek en wordt ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector.

Het doel van deze call is om onderzoekers die al gefinancierd zijn door NWO of TKI Dinalog in eerdere  onderzoeksprogramma’s van de Topsector Logistiek kansen te bieden om aanvullende onderzoeksvragen of initiatieven te adresseren die specifiek en welomschreven zijn en binnen een jaar kunnen worden afgerond. Het doel van deze oproep is om in te spelen op de behoefte aan b.v. aanvullende onderzoeksbehoeften op basis van nieuwe ontwikkelingen en ad-hocvragen en om het gebruik van de kennis die voortkomt uit onderzoek te vergemakkelijken.

Een voorstel kan zich bijvoorbeeld richten op innovatief wetenschappelijk onderzoek, maar de financiering kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld aanvullende kennisoverdracht, het ontwikkelen van een tool of het op een andere manier toepasbaar maken van onderzoek.

Download call for proposal – Accelerator 2020

Klik hier voor meer informatie.

Geef de eerste reactie