Cross Chain Collaboration Center (4C)

Bas van Bree nieuwe program manager bij Dinalog

Op 1 oktober is Bas van Bree bij Dinalog van start gegaan als programma manager Cross Chain Control Centers (4C). Hij werkt mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de roadmap 4C in de Topsector Logistiek.

Hij richt zich vooral op het aanjagen en ontwikkelen van onderzoeksprojecten. Daarnaast zal hij projecten monitoren en samen met uitvoerende consortia de resultaten breed uitdragen. De focus ligt op het toepassen van opgedane kennis in de markt. Het is dan ook van belang signalen en trends in de markt in beeld te brengen en te volgen. Bas gaat hierover graag met u het gesprek aan.

Bas heeft de afgelopen 10 jaar als consultant gewerkt bij adviesbureau Buck Consultants International. Hij heeft daar een groot aantal projecten in transport en logistieke sector uitgevoerd. De projecten vonden plaats op het vlak van markt- en sectoranalyses, haven- en binnenhavenontwikkeling, optimaliseren van (synchromodale) achterlandverbindingen, vormgeven van efficiënter stedelijke distributie en verbeteren van veiligheid in transport. Opdrachtgevers van de projecten waren publieke en private partijen in zowel binnen als buitenland. Bas is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht met als richting Internationale Economie en Economische Geografie.

Geef de eerste reactie